Skjult FaceBook tracking ikon Renovering af Attemose Kildeplads - HOFOR

HOFOR renoverer Attemose Kildeplads i 2021 – 2025

Attemose Kildeplads er én blandt 5 kildepladser, der leverer vand til Værket ved Slangerup. Attemose Kildeplads strækker sig over 7 km fra nord for Fruervadvej ved Borup mod sydøst langs Havelse Å og slutter ved Attemoses østlige del – lige vest for Nørre Herlev.  

Seneste nyt om projektet

I juli måned har vi fået boret under Nordsjællands Svæveflyveklub landingsbane i forbindelse med etablering af ny elforsyning til kildepladsen. Vi mangler endnu at forbinde boring til en transformerstation længere op ad Kurreholmvej – arbejdet langs vejen er pt. planlagt til medio oktober. Vi arbejder stadig med etablering af de terrænnære installationer på kildepladsen nord for Roskildevej. Medio/ultimo september gøres de ydre installationer som gruspuder og  grønne råvandsstationshuse, færdige. Herefter kan rustfri stålsmede og elektrikere begynde på deres afsluttende, mindre synlige del af arbejdet.  I mellemtiden har vi påbegyndt bore- og svejsearbejde i den sydøstlige del af kildepladsen, tæt på Nr. Herlev. Borearbejdet mellem Roskildevej og Lokalbanen er planlagt til ultimo september.   

Kort over område for renovering ved Attemose kildeplads
Kortet viser områderne, der er omfattet af renoveringen.

Attemose Kildeplads blev sat i drift i 1959 og har gennem tiden omfattet 40 boringer. I dag er 28 boringer i drift. Der findes tre bygninger på kildepladsen, hhv. 2 vakuumstationer og 1 trykpumpestation.

Vandindvindingen sker ved, at vandet suges op inde i vakuumstationerne, og via trykpumpestationen sendes det videre til Slangerup Vandværk, hvor vandet iltes og filtreres.

Kort om renoveringsprojektet

Som led i HOFORs vandforsyningsstrategi skal Attemose Kildeplads nu totalrenoveres.

Totalrenoveringen omfatter følgende anlægsopgaver:

  • Veje og broer: Renovering og etablering af køreveje, broer og rørunderføringer.
  • Boringer: 22 nye vandindvindingsboringer med tilhørende dykpumper og huse.
  • Ledningsanlæg: Lægning af nye vandledninger.
  • Nedrivning og reetablering: Sløjfning af udtjente boringer, nedrivning af udtjente bygninger. samt reetablering af område, så det igen fremstår som et naturområde.

Tidsplan

Renoveringen af kildepladsen er påbegyndt i starten af 2021 og forventes afsluttet i 2025

Uddybende beskrivelse af renoveringsarbejderne

Renoveringsarbejdet som HOFOR planlægger, er opdelt i flere faser.

  1. Veje of broer (Udrørt i 2021)
  2. Boringsarbejde (Udført i perioden 2021-2022)
  3. Ledningsanlægs mm. (Udføres i perioden 2023-2024)
  4. Nedrivning og reetablering (Udføres i perioden 2024-2025)

Renovering af veje og broer, samt boring af nye vandindvindingsboringer, er nu afsluttet, og følgende anlægsarbejde skal udføres:

Ledningsanlæg mm.
De nye boringer skal nu forbindes vha. af fremføring af nye rør under jorden (styret boring) og hver især udstyres med en dykpumpe.

Nedrivning og retablering
Når den nye kildeplads er idriftsat, sløjfes gamle vandindvindingsboringer, og gamle installationer, som ikke længere skal benyttes til vandindvinding, nedrives. Midlertidige anlægsarealer på og omkring kildepladsarealet vil blive retableret, så kildepladsen igen fremstår som et naturområde.

HOFOR forventer ikke større gener for naboer
HOFOR forventer ikke større gener for naboer til kildepladsen, fordi den ligger i det åbne landskab uden nogle nære naboer.

Den største gene forventes at være øget trafik i forbindelse med transport af materialer til og fra kildepladsen.  

HOFOR tilstræber, at materialer transporteres uden for myldretiden, så vi undgår at belaste trafikken i lokalområdet.

Kontakt

HOFOR benytter forskellige entreprenører til at udføre entrepriserne i forbindelse med renoveringen. HOFOR er ansvarlig for arbejdet og vil være tilstede på kildepladsen under hele anlægsarbejdet.

Hvis du som nabo oplever gener eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte følgende personer fra HOFOR:

Byggeleder:
Christian Fogh Jensen
2795 4347 (direkte)
cfje@hofor.dk

Projektleder – Anlægsarbejde:
Jeppe Rølmer
2795 4261 (direkte)
jeprol@hofor.dk

Projektleder:
Jonas Iversen
2795 4666 (direkte)
jonive@hofor.dk