Skjult FaceBook tracking ikon Renovering af Attemose Kildeplads - HOFOR

HOFOR renoverer Attemose Kildeplads i 2021 – 2024.

Attemose Kildeplads er én blandt 5 kildepladser, der leverer vand til Værket ved Slangerup. Attemose Kildeplads strækker sig over et areal på 7 km fra nord for Fruervadvej i Hillerød mod sydøst langs Havelse Å og slutter ved Attemoses østlige del – lige vest for Nørre Herlev.  

Kort over område for renovering ved Attemose kildeplads
Kortet viser områderne, der er omfattet af renoveringen. Klik på kortet for at se et større billede af området.

Attemose Kildeplads blev sat i drift i 1959 og har gennem tiden omfattet 40 boringer. I dag er 28 boringer i drift. Der findes tre bygninger på kildepladsen, hhv. 2 vakuumstationer og 1 trykpumpestation.

Vandindvindingen sker ved, at vandet suges op inde i vakuumstationerne, og via trykpumpestationen sendes det videre til Slangerup Vandværk, hvor vandet renses.

Kort om renoveringsprojektet

Som led i HOFORs vandforsyningsstrategi skal Attemose Kildeplads nu totalrenoveres.

Totalrenoveringen omfatter følgende anlægsopgaver:

 • Veje og broer: Renovering og etablering af køreveje, broer og rørunderføringer.
 • Boringer: 20-22 nye vandindvindingsboringer med tilhørende dykpumper og huse.
 • Ledningsanlæg: Lægning af nye vandledninger.
 • Nedrivning og reetablering: Sløjfning af udtjente boringer, nedrivning af udtjente bygninger. samt reetablering af område, så det igen fremstår som et naturområde.

Tidsplan

Renoveringen af kildepladsen begyndes i starten af 2021 og forventes afsluttet i 2024.

Uddybende beskrivelse af renoveringsarbejderne

Renoveringsarbejdet som HOFOR planlægger, er opdelt i flere faser.

 1. Veje of broer (Udrøres i 2021)
 2. Boringsarbejde (Udføres i perioden 2021-2022)
 3. Ledningsanlægs mm. (Udføres i perioden 2022-2024)
 4. Nedrivning og reetablering (Udføres i perioden 2023-2024)

Veje og broer
Det første anlægsarbejde, der igangsættes, er renovering af adgangsveje, køreveje, broer samt rørunderføringer.

Konkret skal der udføres følgende anlægsarbejde:

 • Adgangsveje til kildepladsen istandsættes ved at tilføre og komprimere ny grus-belægning Adgangsveje vedligeholdes løbende under hele anlægsarbejdet.
 • Køreveje på kildepladsarealer renoveres ved at eksisterende jordlag graves af og ny vejkasse opbygges af grus og sten.
 • Flere af de mindre træbroer udskiftes med lignende broer.
 • Rørunderføringer udskiftes med lignende rør.

Boringsarbejde
Når infrastrukturen på kildepladsen er på plads, påbegyndes borearbejdet. Borearbejdet udføres af to borerigge med erfarent mandskab, som vil bore de 20-22 nye vandindvindingsboringer.

Ledningsanlæg mm.
Når de nye vandindvindingsboringer er etableret, monteres de nye pumper med tilhørende huse, og der lægges nye vandledninger, der forbinder de nye vandindvindingsboringer med Værket ved Slangerup.

Vandledningerne etableres med styrede underboringer, så gravearbejdet på kildepladsarealet minimeres. Herefter indkøres og idriftsættes den nye kildeplads.

Nedrivning og retablering
Når den nye kildeplads er idriftsat, sløjfes gamle vandindvindingsboringer, og gamle installationer, som ikke længere skal benyttes til vandindvinding, nedrives. Midlertidige anlægsarealer på og omkring kildepladsarealet vil også blive retableret, så kildepladsen igen fremstår som et naturområde.

HOFOR forventer ikke større gener for naboer
HOFOR forventer ikke større gener for naboer til kildepladsen, fordi den ligger i det åbne landskab uden nogle nære naboer.

Den største gene forventes at være øget trafik i forbindelse med transport af materialer til og fra kildepladsen, som primært vil foregå i første halvdel af 2021. Det forventes at være beboere i Nørre Herlev og enkelte andre naboer til projektet, som kan risikere at opleve disse gener.

HOFOR arbejder kun i dagtimerne på hverdage og tilstræber, at materialer transporteres uden for myldretiden, så vi undgår at belaste trafikken i lokalområdet.

Kontakt

HOFOR benytter forskellige entreprenører til at udføre entrepriserne i forbindelse med renoveringen. HOFOR er ansvarlig for arbejdet og vil være tilstede på kildepladsen under hele anlægsarbejdet.

Hvis du som nabo oplever gener eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte følgende personer fra HOFOR:

Projektleder:
Jonas Iversen (Barsel)
2795 4666 (direkte)
jonive@hofor.dk

Jeppe Rølmer
2795 4261 (direkte)
jeprol@hofor.dk

Byggeleder:
Kenneth Vilhelmsen
2795 4658 (direkte)
kevi@hofor.dk

Boringsspecialist:
Christina Hansen
2795 4648 (direkte)
kcha@hofor.dk