Skjult FaceBook tracking ikon Biomasse til Amagerværket - HOFOR

Biomassen til Amagerværket kommer fra dokumenteret bæredygtige skovbrug både i og uden for Europa. Her kan du se mere om, hvor træet kommer fra – og hvordan det kommer frem til Amagerværket.    

Denne animation viser, hvad der sker, fra træerne fældes i skoven, til fjernvarmen kommer ud til forbrugerne:

Biomassen leveres med skibe

Den biomasse, HOFOR bruger, fremstilles i skoven og på træpillefabrikker. Herefter transporteres den til en udskibningshavn og sejles til Amagerværket på skibe. Det er klart, at det udleder mere CO2, når biomassen kommer fra andre kontinenter, men til gengæld er skibene, der benyttes til de oversøiske laster, større end de skibe, der bruges til fragt i Europa.

Skibe med træflis vil i øvrigt også kunne medtage energitræ i form af stammer som dækslast, som kan hugges til flis på selve værket.

Biomassen kommer fra mange lande

Biomassen kommer fra bæredygtige skovbrug både i og uden for Europa. Ifølge vores seneste opgørelse (2022) kommer biomassen fra Letland, Estland, Tyskland, Norge, Sverige, Storbritannien, Belgien, Finland, Litauen, Brasilien, Rusland, Portugal og Danmark.

Hvis udenlandske leverandører gerne vil i kontakt med de folk i HOFOR, der sørger for indkøb af biomasse, kan de benytte denne side på engelsk om indkøb i HOFOR.