Skjult FaceBook tracking ikon Beregn CO2-udledning - HOFOR

Du har mulighed for at beregne CO2-udledningen af forbruget af din fjernvarme, bygas, fjernkøling og vand. Det kan være din virksomheds, din forenings eller dit private årsforbrug.

Du kan beregne CO2-udledningerne ved hjælp af HOFORs miljødeklarationer. Med miljødeklarationerne kan du også beregne, hvor meget svovldioxid (SO2) og kvælstofilter (NOx) der udledes.

Miljødeklarationer

Miljødeklarationen offentliggøres årligt omkring 1. april.

Det grønne regnskab

Til brug for din virksomheds eller forenings grønne regnskab udgiver vi hvert år en miljødeklaration for 1 kWh fjernvarme, bygas og fjernkøling og viderebringer miljødeklarationen for el.