Skjult FaceBook tracking ikon Prisen på fjernvarme 2018 for privatkunder - HOFOR

Prisen på fjernvarme består af en fast del som vi kalder effektbetaling og en variabel del, som er det målte fjernvarmeforbrug i din bolig.

Vi leverer fjernvarme enten som vand eller damp. Det er beliggenheden af din bolig, som bestemmer om den forsynes med damp eller varmt vand. Alle mindre boliger som parcelhuse og mindre ejendomme forsynes dog altid med fjernvarme i form af varmt vand.

Effektbetaling

Effektbetaling er betaling for den effekt, der er nødvendig, for at opvarme ejendommen. Effektbetalingen er et fast årligt abonnement, som fastsættes af HOFOR på baggrund af ejendommens størrelse, anvendelse og hvor godt den er isoleret (tilslutningseffekten). Effektbetalingen er uafhængig af forbruget.

Prisen for effektbetaling er 203,78 kr. pr tilsluttet kW pr. år inkl. moms.

Antal kW fremgår af den aftale om fjernvarmelevering, som er indgået for din ejendom.

Energiprisen

Dit forbrug af fjernvarme måles på fjernvarmemåleren, som er placeret ved fjernvarmeanlægget i boligen. Forbruget måles i enten MWh for vandkunder og i m³ for dampkunder.

Afkøling – bonus eller ekstra udgift

For at fjernvarmenettet kan drives så effektivt som muligt, er det vigtigt, at der er en stor temperaturforskel på det fjernvarmevand, som ejendommen modtager, og det som sendes retur. Temperaturforskellen kaldes for afkøling.

Afkølingskravet for 2018 er 32°C. For lavtemperaturområdet ved Vesterbro er afkølingskravet 25°C.

Hvis afkølingen i ejendommen er op til 5°C højere eller lavere end afkølingskravet, opkræves der ingen ekstra betaling eller udbetales bonus. Er afkølingen over året i gennemsnit over 37°C (30°C for lavtemperaturområdet ved Vesterbro), udbetales der bonus. Omvendt opkræves der en ekstra betaling, hvis afkølingen i gennemsnit har været under 27°C (20°C for lavtemperaturområdet ved Vesterbro).

Varmt vandUden moms (Kr.)Med moms (Kr.)
Effektbetaling (Kr. pr. kW)163,02203,78
Energipris inkl. afgifter (Kr. pr. MWh)540,04675,05
Korrektion for afkøling –
bonus/merudgift pr. grader (Kr. pr. MWh)*
4,325,40

*) Korrektionen er 0,8% af energiprisen. Vi beregner kun bonus/merudgift, når afkølingen afviger mere end 5 grader fra afkølingskravet, der er fastsat til 32 grader. For lavtemperaturområdet ved Vesterbro er afkølingskravet dog fastsat til 25 grader.

Tilslutningspris (inkl. én stikledning pr. matrikel indtil 20 meter samt energimåler)Uden moms (Kr.)Med moms (Kr.)
Fast del7.700,009.625,00
Variable del (Kr./kW)28,0035,00

 
Ved nye stikledninger over 20 meter og ekstra stikledninger opkræves enhedsomkostninger efter følgende tabel:

Kælderledninger (pr. meter dobbeltrør)Uden moms (Kr.)Med moms (Kr.)
Dimension ø27 mm1.650,002.062,50
Dimension ø34 mm1.850,002.312,50

 
 
Præisolerede rør i jord (pr. meter dobbeltrør)

Gældende for:Uden moms (Kr.)Med moms (Kr.)
Dimension ø18 mm2.200,002.750,00
Dimension ø22 mm2.250,002.812,50
Dimension ø28 mm3.700,004.625,00

Ved fraskæring og omlægning betales de faktiske udgifter til afbrydelse eller omlægning af stikledningen ved hoved/fordelingsledning, nedtagning af måler samt fjernelse af andet udstyr, der tilhører HOFOR.

Gældende for:Uden moms (Kr.)Med moms (Kr.)
Afprøvning af 15 mm – 30 mm måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning,
hvor målerens registrering er korrekt
1.511,001.888,75