Skjult FaceBook tracking ikon Tekniske kravspecifikationer - HOFOR

Tekniske kravspecifikationer

Kravspecifikationerne beskriver, hvilke krav rådgivere og entreprenører skal leve op til i projekter, hvor HOFOR skal eje og/ eller stå for driften af det færdige anlæg.

billede af medarbejder fra HOFOR, der skruer på et maskinehjul

HOFORs tekniske kravspecifikationer er helt uundværlige værktøjer for alle, der arbejder med planlægning, udførelse og dokumentation af anlægsarbejder. Det gælder både inden for vand, spildevand, fjernvarme, fjernkøling og tunneller i HOFORs forsyningsområde.

Kravspecifikationerne revideres med jævne mellemrum.

Se de gældende kravspecifikationer

Specielt for fjernvarme

Bemærk, at ovenstående kravspecifikationer kun gælder, hvis du skal lave arbejde på HOFORs ledninger frem til hovedhaner.

Skal du lave arbejde efter HOFORs hovedhaver på kundens ledninger eller anlæg, skal du på fjernvarme anvende følgende tekniske bestemmelser:

Se tekniske bestemmelser for fjernvarme

Kontakt Byggesupport

3395 3395

Fjernvarme:

fjvtilslutning@hofor.dk

Vand:

vandbyggesupport@hofor.dk

Spildevand:

stikledning@hofor.dk