Skjult FaceBook tracking ikon HOFOR Forsyning Komplementar A/S | HOFOR

HOFOR Forsyning Komplementar A/S’ eneste funktion er at være komplementar i nedennævnte tre selskaber i HOFOR koncernen, og årsagen er, at de tre selskaber er partnerselskaber, der skal have mindst en komplementar, som hæfter for deres forpligtelser:

  • HOFOR Forsyning Holding P/S
  • HOFOR Bygas P/S
  • HOFOR Fjernvarme P/S

HOFOR Forsyning Komplementar A/S ejes af Københavns Kommune.
Selskabet har ingen medarbejdere, og al administration af selskabet varetages af serviceselskabet HOFOR A/S.
 
Andre oplysninger om HOFOR Forsyning Komplementar A/S:

Binavn: Selskabet hed tidligere KE Varmeforsyning Komplementar A/S, hvilket i dag er selskabets binavn.
Adresse: c/o HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S.
CVR nummer: 28 51 00 98
EAN nummer: 579 000 168 671 0
Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren.
Bestyrelse: Leo Larsen, formand
Marcus Vesterager, næstformand
Karina Vestergård Madsen
Anita Mac
Lars Berg Dueholm
Helle Parsberg
Astrid Skotte
Niels Eriksen
Direktion: Lars Therkildsen
Jan Kauffmann