Visionen for bæredygtige byer | HOFOR

I HOFOR deler vi en fælles vision. Vi vil skabe bæredygtige byer, baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger.

Man skal også kunne bo her om 100 år

Vores 1.100 medarbejdere sørger for rent drikkevand til 1 million danskere i hovedstadsområdet, forsyner byer med klimavenlig fjernvarme, bygas og fjernkøling, ligesom vi afleder spildevand og opfører vindmøller. Samtidigt arbejder vi for at gøre energiforsyningen CO2- neutral i 2025.

Hovedstadsområdet står overfor store forandringer. Befolkningstallet vokser. Samtidigt ændrer klimaet sig, og regnen falder i større mængder.

I HOFOR arbejder vi på at ruste os alle sammen til disse udfordringer.

Samarbejde

En af grundstenene i vores virksomhed er samarbejde. Det gælder både samarbejde på tværs af kommuner, med branchen og vores kunder.

Ved at samarbejde på tværs af kommunegrænser kan vi levere forsyningsløsninger der er sikre, skåner miljøet og er økonomisk forsvarlige. Det gavner vores kunder, samfundet og vores børn.

Alt det, vores fælles virksomhed gør hver dag – ud i det alleryderste led – handler om at skabe bæredygtige byer. Fremtidige generationer skal også kunne slippe af med regnvand og spildevand på en bæredygtig måde og få varme i stuerne, gas i komfuret og rent drikkevand i hanen.

Bæredygtige byer

  • Vores drikkevand kommer direkte fra undergrunden og bliver ikke tilsat klor. Ved vores kildepladser rundt omkring på Sjælland planter vi træer og forhindrer sprøjtning for at beskytte grundvandet.
  • Vi er i fuld gang med at lægge produktionen af både fjernvarme og bygas om til 100% biomasse. Amagerværket bygges om, så det kan fyre med biomasse i stedet for kul og bygassen består af 30-40% biogas.
  • Vi bygger regnvandskanaler og underjordiske forsinkelsesbassiner, som sikrer byområder bedre mod oversvømmelser ved skybrud og holder i øvrigt havnen så ren, at man kan bade i den.
  • Vi vil levere en CO2-neutral energiforsyning. Uanset om vi taler fjernvarme, bygas eller fjernkøling, er vores mål, at den skal være 100% CO2 neutral i 2025. Derfor sætter vi også vindmøller og solceller op.
HOFOR Logo