Skjult FaceBook tracking ikon Visionen for bæredygtige byer - HOFOR

I HOFOR deler vi en fælles vision. Vi vil skabe bæredygtige byer, baseret på klima- og miljørigtige forsyningsløsninger.

Vi skal også kunne bo her om 100 år

Vores 1100 medarbejdere sørger for rent drikkevand til 1 million danskere i hovedstadsområdet, forsyner flere byer med klimavenlig fjernvarme, bygas og fjernkøling, ligesom vi afleder spildevand og opfører vindmøller. Samtidig arbejder vi for at gøre energiforsyningen CO2- neutral i 2025.

Hovedstadsområdet står over for store forandringer. Befolkningstallet vokser og samtidig ændrer klimaet sig, og regnen falder i større og kraftigere mængder.

I HOFOR arbejder vi på at ruste os alle sammen til disse udfordringer.

Samarbejde

En af grundstenene i vores virksomhed er samarbejde. Det gælder både samarbejde på tværs af kommuner, med branchen og vores kunder.

Ved at samarbejde på tværs af kommunegrænser kan vi levere forsyningsløsninger, der er sikre, skåner miljøet og er økonomisk forsvarlige. Det gavner vores kunder og samfundet.

Alt det, vores fælles virksomhed gør hver dag – ud i de alleryderste led – handler om at skabe bæredygtige byer. Fremtidige generationer skal også kunne slippe af med regnvand og spildevand på en bæredygtig måde, få varme i stuerne, gas i komfuret, rent drikkevand i hanen og energi til husholdningen – med god samvittighed.

Sådan skaber vi bæredygtige byer

  • Vores drikkevand kommer direkte fra undergrunden og bliver ikke tilsat klor. Ved vores kildepladser rundt omkring på Sjælland planter vi træer og forhindrer sprøjtning for at beskytte grundvandet.
  • Vi er i fuld gang med at lægge produktionen af både fjernvarme og bygas om til 100% bæredygtige løsninger. Amagerværket er bygget om, så det kan fyre med biomasse i stedet for kul. Bygassen består af en stadig stigende mængde biogas, som vi selv producerer på vores rensningsanlæg.
  • Vi bygger regnvandskanaler, skybrudstunneller og underjordiske forsinkelsesbassiner, som sikrer byområderne bedre mod oversvømmelser ved skybrud. Samtidig holder det havnen så ren, at du kan bade i den.
  • Vi vil levere en CO2-neutral energiforsyning, og vi arbejder på at sikre Københavns Kommunes mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Derfor sætter vi også med vindmøller og solceller, for hver dag at komme nærmere målet.