Skjult FaceBook tracking ikon Prisen for bygas 2023 for erhvervskunder - HOFOR

Her finder du priser, abonnementer og gebyrer for bygas til erhverv i 2023.

Målt Forbrug

Når du bruger gas, betaler du ikke kun for den energi, du bruger. Du betaler også energiafgift, CO2- og NOx-afgift og moms til staten.

Bygas – priser 2023

Prisen på gas fra 1. jan. – 28. feb. 2023Gaspris (kr./m3)Vi har omregnet gasprisen til kr./kWh.kr./kWh
Gas11,0000Gas2,0370
Energiafgift1,2410Energiafgift0,2298
CO2-afgift0,2010CO2-afgift0,0372
NOx-afgift0,0044NOx-afgift0,0008
Moms3,1116Moms0,5762
I alt15,5580I alt2,8811
Prisen på gas fra 1. marts – 31. juli 2023Gaspris (kr./m3)Vi har omregnet gasprisen til kr./kWh.kr./kWh
Gas7,0000Gas1,2963
Energiafgift1,2410Energiafgift0,2298
CO2-afgift0,2010CO2-afgift0,0372
NOx-afgift0,0044NOx-afgift0,0008
Moms2,1116Moms0,3910
I alt10,5580I alt1,9552
Prisen på gas fra 1. august 2023Gaspris (kr./m3)Vi har omregnet gasprisen til kr./kWh.kr./kWh
Gas6,0000Gas1,1111
Energiafgift1,2410Energiafgift0,2298
CO2-afgift0,2010CO2-afgift0,0372
NOx-afgift0,0044NOx-afgift0,0008
Moms1,8616Moms0,3447
I alt9,3080I alt1,7237

Momsregistrerede virksomheder kan efter nærmere fastlagte regler fra SKAT opnå hel eller delvis godtgørelse af energi-, CO2- og NOx-afgifterne.

Abonnement

Udover dit forbrug, betaler du også et abonnement. Prisen kommer an på hvilken målertype, du har.

MålertypeAbonnement ekskl. moms (kr./år)Abonnement inkl. moms (kr./år)
G4 og G6 (indtil 5 m3/t) 880,001.100,00
G16 (5-15 m3/t)988,001.235,00
G25 (15-25 m3/t)1.464,001.830,00
G40 (25-50 m3/t)1.760,002.200,00
G65 (50-100 m3/t)2.224,002.780,00
G100 eller større (Over 100 m3/t)2.984,003.730,00

Tilslutning og fraskæring

Tilslutningsbidraget gælder for stiklængder op til 30 meter på privat grund. For længere stik betales et tillæg efter individuel aftale.

Tilslutnings-
bidrag, kr.
Årligt stikabonnement, kr.
Ekskl. momsInkl. momsEkskl. momsInkl. moms
Boligblok/erhvervskundeFra 10.000Fra 12.500Fra 1.700Fra 2.125
Større stik over 63 mmIndividuel
aftale
Individuel
aftale
Individuel
aftale
Individuel
aftale

*) I 2023 er tilslutningsbidraget for de første 40 underskrevne standard stikledningsaftaler for boligblok/erhvervskunder gratis efter “først-til-mølle-princippet”.
 

Gebyrer

Gebyrer bygaskr. ekskl. momskr. inkl. moms
Nedtagning af gasmåler og afpropning af installation944,001.180,00
Ekstraordinært syn af fejlbehæftede gasinstallationer568,00710,00
Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning,
efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt
1.132,001.415,00
Indlevering af gasmåler412,00515,00
Bortkommen gasmåler944,001.180,00
Fraskæring af gasstikledning 10.000,0012.500,00

Prisjusteringer

Prisen justeres normalt hvert år pr. 1. januar. Sker der ændringer i omkostninger hos HOFOR Bygas P/S, kan det blive nødvendigt at ændre prisen i løbet af året.

Når prisen på bygas ændres på et andet tidspunkt, end hvor periodeopgørelserne laves, beregnes forbruget lineært over perioden. Denne beregning anvendes til at fastlægge, hvilket forbrug der skal afregnes til hvilke priser.

Når gasvarmeprisen ændres på et andet tidspunkt, end hvor periodeopgørelserne laves, beregnes forbruget med en fordeling ud fra konstaterede graddage. Denne fordeling anvendes til at fastlægge, hvilket forbrug der skal afregnes til hvilke priser.

Kunder, der kan eftervise et væsentligt anderledes tidsmæssigt forbrugsmønster, reguleres i forhold til de faktiske forhold.