Skjult FaceBook tracking ikon Priser på spildevand i Brøndby 2017 - HOFOR

Pr. 1. januar 2017 er prisen på spildevand i Brøndby 33,93 kr. pr. m3.

PriselementKr.
Spildevandstakst27,14
Moms6,79
I alt33,93
Såfremt man aftager over 500 m3 skal man betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over 500 m3:eksl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
500-20.000 m322,7928,49
over 20.000 m314,1117,64

Ovenstående priser er kun gældende for erhvervskunder tilmeldt trappemodelsordningen. Se mere her: Trappemodel.

Priserne gælder for vandforbrug efter måler, skøn eller oppumpet fra egen boring. Der opkræves dog ikke betaling for vandafledning for ejendomme, der ikke er tilsluttet spildevandsanlæg og virksomheder med et dokumenteret vandforbrug, der ikke afledes. Der kan desuden søges om refusion af spildevandstakst for vand, der på grund af ledningsbrud ikke er ledt til kloak.

Vandprisens sammensætning

En m³ (1.000 liter) koldt vand koster:

PriselementKr.
Vandtakst (Kr./m3)12,98
Vandafgift5,86
Statslig afgift til kortlægning af vandressourcer0,39
Spildevandstakst27,14
Moms11,59
I alt57,96

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.

Tilslutningsbidraget udgør i 2017 kr. 61.394 kr. inkl. moms.