Skjult FaceBook tracking ikon Priser på vand i Herlev 2018 - erhverv - HOFOR

Pr. 1. januar 2018 er prisen på vand 49,33 kr. pr. m3.

Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms.

Vandprisens sammensætning

En m³ (1.000 liter) koldt vand koster:

PriselementKr.
Vandtakst (Kr./m3)11,16
Vandafgift6,18
Drikkevandsbeskyttelse0,19
Spildevandstakst21,93
Moms9,87
I alt49,33

Tilslutningsbidrag

Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel, som ikke tidligere har haft indlæg af vand. Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameterekskl. momsinkl. moms
3212.38015.475
4019.34424.179
5030.22437.780
6347.98559.981
7569.03686.296
9097.927122.409
110146.286182.857

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgående omkostninger.

Omlægning og flytning af stik

Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, samt pris for fraskæring af stik som tidligere har være tilsluttet:

Diameterekskl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
326.1907.738
409.67112.089
5015.11218.890
6323.99229.990
7534.51843.148
9048.96361.204
11073.14391.429

Det går pengene til

HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til kunderne og håndtere deres spildevand. Blandt de mange vigtige opgaver, vi løser for pengene, er eksempelvis beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud.