Skjult FaceBook tracking ikon Prisen på fjernvarme 2023 for privatkunder - HOFOR

Prisen på fjernvarme består af en fast del som vi kalder effektbetaling og en variabel del, som er det målte fjernvarmeforbrug i din bolig.

Prisen justeres hvert år pr. 1. januar.

Læs nyhed om, at HOFOR hæver prisen på fjernvarme i København pr. 1. september 2023

Når prisen ændres på et andet tidspunkt, end hvor periodeopgørelserne laves, beregnes forbruget med en fordeling ud fra konstaterede graddage. Denne fordeling anvendes til at fastlægge, hvilket forbrug der skal afregnes til hvilke priser.

Kunder, der kan eftervise et væsentligt anderledes tidsmæssigt forbrugsmønster, reguleres i forhold til de faktiske forhold.

Sker der væsentlige ændringer i omkostninger hos HOFOR Fjernvarme P/S, kan det blive nødvendigt at ændre prisen i løbet af året. Her gælder samme regler, som beskrevet ovenfor, for hvordan vi udregner, hvilket forbrug der skal afregnes til hvilke priser.

Effektbetaling

Effektbetaling er betaling for den effekt, der er nødvendig, for at opvarme ejendommen. Effektbetalingen er et fast årligt abonnement, som fastsættes af HOFOR på baggrund af ejendommens størrelse, anvendelse og hvor godt den er isoleret (tilslutningseffekten). Effektbetalingen er uafhængig af forbruget.

Energiprisen

Dit forbrug af fjernvarme måles på fjernvarmemåleren, som er placeret ved fjernvarmeanlægget i bygningen. Forbruget måles i MWh.

Afkøling – bonus eller ekstra udgift

For at fjernvarmenettet kan drives så effektivt som muligt, er det vigtigt, at der er en stor temperaturforskel på det fjernvarmevand, som ejendommen modtager, og det som sendes retur. Temperaturforskellen kaldes for afkøling.

Afkølingskravet for 2023 er 30°C. For lavtemperaturområdet ved Vesterbro er afkølingskravet 25°C.

Hvis afkølingen i ejendommen er op til 5°C højere eller lavere end afkølingskravet, opkræves der ingen ekstra betaling eller udbetales bonus. Er afkølingen over året i gennemsnit over 35°C (30°C for lavtemperaturområdet ved Vesterbro), udbetales der bonus. Omvendt opkræves der en ekstra betaling, hvis afkølingen i gennemsnit har været under 25°C (20°C for lavtemperaturområdet ved Vesterbro).

Priser på fjernvarme pr. 1. januar 2023

FjernvarmeUden moms (kr.)Med moms (kr.)
Effektbetaling (kr. pr. kW)185,99232,49
Energipris inkl. afgifter (kr. pr. MWh)522,50653,13
Korrektion for afkøling –
bonus/merudgift pr. °C (kr. pr. MWh)*
4,185,23

Priser på fjernvarme pr. 1. september 2023

FjernvarmeUden moms (kr.)Med moms (kr.)
Effektbetaling (kr. pr. kW)200,87251,09
Energipris inkl. afgifter (kr. pr. MWh)564,30705,38
Korrektion for afkøling –
bonus/merudgift pr. °C (kr. pr. MWh)*
4,515,64

*) Korrektionen er fastsat som 0,8 % af energiprisen. Der beregnes kun bonus/merudgift, når afkølingen afviger mere end 5°C fra den fastsatte gennemsnitsafkøling (afkølingskrav), der er fastsat til 30°C. For lavtemperaturområdet ved Vesterbro er afkølingskravet dog fastsat til 25°C.

Pris for tilslutning til fjernvarme

Tilslutningspris (inkl. én stikledning pr. matrikel
indtil 20 meter samt energimåler)
Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Fast del7.850,009.812,50
Variable del (kr./kW)28,0035,00

Ved tilslutning af en ny ejendom opkræves enhedsomkostningerne for den første stikledning over 20 meter og ekstra stikledninger efter følgende tabeller for kælderledning og præisolerede rør i jord:

Kælderledning (dobbeltrør)

Gældende for:Uden moms (kr. pr. m)Med moms (kr. pr. m)
Dimension ø27 mm2.660,003.325,00
Dimension ø34 mm2.980,003.725,00

Præisolerede rør i jord (dobbeltrør)

Gældende for:Uden moms (kr. pr. m)Med moms (kr. pr. m)
Dimension ø18 mm3.560,004.450,00
Dimension ø22 mm3.660,004.575,00
Dimension ø28 mm5.860,007.325,00

Pris for ændring af fjernvarme på allerede tilsluttet ejendom

Ved tilslutning af ekstra stikledning til en allerede tilsluttet ejendom eller øvrige ændringer af en tilsluttet ejendoms forsyningsforhold på kundens anmodning opkræves de faktiske omkostninger.

Ved fraskæring og omlægning betales de faktiske omkostninger til afbrydelse eller omlægning af stikledningen ved hoved/fordelingsledning, nedtagning af måler samt fjernelse af andet udstyr, der tilhører HOFOR.

Kontakt fjvtilslutning@hofor.dk vedr. priser på de faktiske omkostninger.

Pris for afprøvning af energimåler

Gældende for:Uden moms (kr.)Med moms (kr.)
Afprøvning af 15 mm – 30 mm måler, inkl. nedtagning
og opsætning, efter kundens anmodning, hvor
målerens registrering er korrekt
2.100,002.625,00