Skjult FaceBook tracking ikon Solceller på kommunale tage - HOFOR

Når du tænder lyset i klasselokalet eller starter opvaskemaskinen på plejehjemmet, skal det fremadrettet være lokal, grøn strøm, du bruger. Strøm, der produceres af solceller, som er placeret på tagene af skoler, idrætshaller og plejehjem. Det arbejder vi i hvert fald på sammen med en række kommuner.

Der er meget strøm at hente på taget 

Hvis du i dag spejder op mod byens tage, vil du i langt de fleste tilfælde opdage, at pladsen på tagene ikke bruges til noget særligt. Men dét har vi tænkt os at lave om på ved at placere solceller på byens tage og på den måde generere en masse energi, der kan dække strømforbruget i bygningerne med lokal, grøn strøm.

Det er især en god idé, fordi energiforbruget i bygninger i dag næsten udgør 40 pct. af det samlede energiforbrug i Danmark. Samtidig har det en stor betydning i en pladshungrende by som København, og det mindsker behovet for, at vores elnet skal gøres endnu større.

Nye regler giver nye muligheder for solceller på tage 

Livet i byerne ændrer sig. Antallet af mennesker, der vil bo i byen, stiger – og forbruget går i samme retning.

Hver dag arbejder vi for at gøre i morgen mere bæredygtig end i dag. Og med de nye regler for solceller på kommunale tage, kan vi i langt højere grad understøtte det høje energiforbrug i hver enkelt by, samtidig med at vi sætter fart under den grønne omstilling.

Læs mere om, hvorfor vi bygger nye projekter indenfor vind- og solenergi

Tidligere var reglerne sådan, at et solcelleanlæg, der fx skulle placeres på taget af en skole, skulle oprettes som et selvstændigt selskab. Det gjorde det bøvlet og dyrt for kommunerne. Men nye regler gør det nu muligt for kommunerne at oprette ét selskab til at sætte solceller op på egne tagarealer og bygninger. Dog er der fortsat mange regler og reguleringer at tage hensyn til.  

Meget skal falde på plads  

Vi vil sammen med de involverede kommuner forsøge at gå en helt ny vej, der ikke er gået før ift. den grønne omstilling. Og der er meget, der skal falde på plads både juridisk og finansielt, inden vi er helt i mål. Lovgivningen er helt ny, og ingen har erfaringer med et sådant selskab… men hvor der er vilje til grøn strøm, er der nok også vej. 

Pilotprojekter skal give gode erfaring 

Byen bliver kun bæredygtig, hvis vi løfter grønne initiativer i fællesskab, og derfor samarbejder vi på tværs af kommunegrænserne.

Ud over de juridiske og økonomiske spørgsmål er der også en masse praktiske spørgsmål, når vi skal sætte solceller op på byens tage. Derfor vil vi gennemføre nogle udvalgte pilotprojekter, hvor vi sætter solceller på kommunalt ejede bygninger – så vi kan samle praktiske erfaringer, inden modellen bliver rullet ud i alle de involverede kommuner.

Vores håb er, at rammerne kan ligge klar for selskabet i løbet af 2024, og at pilotprojekterne kan starte op i 2025.

Kommuner, som er med i samarbejdet:

 • Ballerup Kommune, borgmester Jesper Würtzen (A)
 • Brøndby Kommune, borgmester Kent Max Magelund (A)
 • Dragør Kommune, borgmester Kenneth Gøtterup (C)
 • Glostrup Kommune, borgmester Kasper Damsgaard (A)
 • Herlev Kommune, borgmester Thomas Gyldal Petersen (A)
 • Hvidovre Kommune, borgmester Anders Wolf Andresen (F)
 • Høje-Taastrup Kommune, borgmester Michael Ziegler (C)
 • Ishøj Kommune, borgmester Merete Amdisen (A)
 • Københavns Kommune, overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (A)
 • Rødovre Kommune, borgmester Britt Jensen (A)
 • Vallensbæk Kommune, borgmester Henrik Rasmussen (C)
 • Tårnby Kommune, borgmester Allan S. Andersen (A)
 • Region Hovedstaden, næstformand Thomas Rohden (R)

Vores solprojekter

Vi har etableret solceller på egne anlæg, som fx vandværker i hovedstadsområdet, og vi har desuden planer om en mindre solcellepark på en industrigrund på Parkstien ved København. De større solcelleparker er mere effektive, men de er også mere pladskrævende og derfor ofte placeret uden for hovedstadsområdet på Sjælland og i resten af Danmark:

 • Fjenneslev Solcellepark ved Sorø – stor solcellepark på vej, der vil kunne producere 204.000 MWh strøm pr. år, hvilket svarer til 50.000 husstandes forbrug.
 • Kikkenborg nær Holstebro – solpaneler på 26 hektar jord, der kan producere 20.000 MWh el pr. år, hvilket svarer til godt 4.000 husstandes forbrug.
 • Vust Holme Solcellepark nær Fjerritslev – solpaneler på knap 48 hektar jord, der kan producere 36.000 MWh strøm, hvilket svarer til cirka 9.000 husstandes forbrug.

Uanset hvor solcelleparkerne ligger, vil strømmen – ligesom fra vores vindmøller – indgå i det fælles danske elnet og bidrage til, at den nationale CO2-udledning reduceres.

Se flere af vores kommende vind- og solprojekter

Få et overblik over, hvor vi har vindmøller og solceller i dag