Skjult FaceBook tracking ikon Vust Holme Solcellepark i Jammerbugt Kommune - HOFOR

HOFOR har opført Vust Home Solcellepark (tidligere Fjerritslev Solcellepark) ved Fjerritslev i Jammerbugt Kommune i Nordjylland. Solcelleparken stod færdig i sensommeren 2023 og forsyner nu godt 9.000 husstande med grøn strøm.

Solpanelerne på Vust Holme står i lange rækker med græs og vilde blomster imellem, hvilket er godt for biodiversiteten.
Buske og træer langs kanterne af parken er med til at hindre indsyn og bevare områdets grønne præg.

HOFOR har frem mod sommeren 2023 opført Vust Holme Solcellepark i Fjerritslev i Jammerbugt Kommune i Nordjylland. Solcelleparken har ca. 29 MWp installeret effekt og en årlig produktion på 37,5 GWh, hvilket svarer til ca. 9.000 husstandes årlige forbrug af strøm.

Ejes af HOFOR

Solcelleparken ejes af HOFOR og er blevet færdigudviklet i samarbejde med GreenGo Energy Group, der er specialiseret i projektudvikling og design af solcelleparker. Derudover har totalentreprenøren Chintec stået for at opføre solcelleparken, der ligger på 47,8 hektar lejet, tidligere landbrugsjord. Opførelsen begyndte i august 2022 og første del af solcelleparken blev net-tilsluttet i december 2022, mens den sidste del blev net-tilsluttet i sensommeren 2023. Lejeaftalen på jorden løber i 35 år.

Effektivt supplement til vind

Vust Holme Solcellepark afspejler HOFORs ønske om at bidrage aktivt til, at Danmark kan nå sin ambitiøse målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030.

“Solenergi udgør i dag en konkurrencedygtig grøn energikilde og er et effektivt supplement til HOFORs vindmølleparker. Vi sætter derfor stor pris på samarbejdet med GreenGo og de lokale lodsejere om at etablere solcelleparken på Vust Holme ved Fjerritslev i Jammerbugt Kommune. Projekt er attraktivt både på grund af den betragtelige størrelse samt muligheden for at anvende den nyeste solcelleteknologi, hvilket øger effektiviteten“, siger Jesper Pedersen, områdechef for vind, sol og energihandel i HOFOR.

Hensyn til naturen

Klimahensyn og naturhensyn skal naturligvis gå hånd i hånd og derfor har HOFOR og GreenGo Energy lagt stor vægt på, at det naturlige grønne præg i området bevares. Det sker både med beplantningen langs kanterne af solcelleparken, som hindrer indkig ,og ved at græs og vilde blomster m.v. kan vokse frit imellem og rundt om solpanelerne, så biodiversiteten sikres og endog styrkes. Får skal gå rundt på arealet om sommeren og hjælpe med at holde den vilde bevoksning i ave. Det sker i afgrænsende områder ad gangen.

Placeringen af Vust Holme Solcellepark i Fjerritslev i Jammerbugt Kommune ligger tæt på Thorup Holme.

Nyheder fra projektet

Marts 2023

December 2022

November 2022

Oktober 2022

Kontaktinformation

Bo Fisker Pedersen, Projektleder HOFOR
Tlf. 3395 3395
E-mail: bopede@hofor.dk