Skjult FaceBook tracking ikon Hvad sker der ved fjernvarmeafbrydelser? - HOFOR

Her kan du finde svar på, hvad der sker, og hvad du skal gøre, hvis din fjernvarme bliver afbrudt.

Hvornår kan HOFOR afbryde fjernvarmen?

HOFOR kan foretage nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari uden varsel. Vi kan når som helst afbryde forsyningen for at foretage nye tilslutninger, ledningsændringer eller reparationer. Afbrydelsen sker så vidt muligt med forudgående varsel.

Vi kan herudover afbryde fjernvarmeforsyningen i kortere tidsrum, hvis det er nødvendigt for at kunne udføre større reparationer eller vedligeholdelsesarbejde. Afbrydelserne bliver meddelt kunden i brev, ved opslag i ejendommen, via SMS eller gennem dagspressen.

Læs mere om SMS-service

Se vores tekniske bestemmelser for fjernvarme

Hvad kan være årsag til en afbrydelse?

  • Forsyningssvigt/ udfald på varmeværk
  • Lækage på fjernvarmeledning eller tilhørende komponenter
  • Renovering eller omlægning af fjernvarmerør
  • Tilslutning af nye kunder/ fraskæring af afmeldte kunder ved opførelse eller nedrivning af ejendomme

Hvad skal du gøre i tilfælde af afbrydelse?

Din ejendom har et veksleranlæg, dvs. at der sidder en varmeveksler mellem fjernvarmenettet og varmesystemet i ejendommen, du behøver ikke at foretage dig noget, og anlægget vil sædvanligvis køre videre, når forsyning er tilbage.

Er det både varmen og det varme vand, der bliver påvirket?

Ja, når vi midlertidigt afbryder fjernvarmen til dig, vil der i perioden ikke være ny energitilførsel til dit fjernvarmeanlæg – dvs. der kommer ikke nyt varmt vand i dine radiatorrør, og også det varme vand i din varmtvandsbeholder vil gradvist blive afkølet, indtil fjernvarmeforsyningen genoptages.

Hvad betyder grønt vand?

Fjernvarmevand er tilsat en sporfarve, som gør vandet grønt eller giver det et grønligt skær. Farven tilsættes for at gøre det nemmere at konstatere, om en utæthed stammer fra fjernvarmesystemet. Hvis en varmtvandsbeholder er utæt, kan det varme vand fra vandhanen blive grønt.

Læs mere om grønt vand

Hvad skal du gøre, når varmeforsyningen er genetableret?

Efter en afbrydelse er det en god ide, at der kontrolleres, om varmeanlægget igen kører, som det skal. Det er ikke usædvanligt, at et ”koldt” anlæg kan blive en smule utæt for derefter at blive tæt igen, når det bliver varmt. Efter en aflukning kan der også samle sig skidt i filtre/snavssamlere, som derfor må renses.

Det er kunden, der har ansvaret for, at varmeinstallationerne i ejendommen fungerer, vedligeholdes og betjenes korrekt.