Skjult FaceBook tracking ikon Mindre velegnede - ejendomme/varmeanlæg opført før 1950 og især før 1900 - HOFOR

Ældre ejendomme, opført før 1950, vil ofte have radiatorer med små varmeflader (typisk små/smalle radiatorer) og/eller have et varmeanlæg, som er baseret på et 1-strengsystem, der typisk har en dårligere afkøling end de nyere 2-strengsystemer, som man har anvendt siden ca. 1980.  

Dette kan give udfordringer med at opnå en tilstrækkelig rumopvarmning og rumtemperatur med lavere fjernvarmetemperaturer, især hvis bygningen kun har let eller ingen isolering, eller varmeanlægget er designet til fremløbs- og returtemperatur højere end 70/40 grader, eller varmeanlægget har fejl og mangler.

HOFOR vurderer, at ældre ejendomme med ældre varmeanlæg, især i det indre København, i nogen grad vil skulle justere og/eller modernisere deres varmeanlæg inden 2033, hvis dette ikke allerede er gjort, fx i forbindelse med byfornyelsen i 1990’erne, hvor mange ejendomme fik installeret radiatoranlæg med 2-strengssystem.

Forventede omkostninger til optimering af varmeanlæg

I kategori af ældre ejendomme med ældre varmeanlæg kan det kræve større beløb, hvis der fx skal installeres større radiatorer, ny varmeveksler eller nye reguleringsventiler. Hvis ejendommen vælger at udskifte hele varmeanlægget inklusive varmerør og radiatorer, fx i forbindelse med en større energirenovering af ejendommen, kan der blive tale om ret store beløb, som man bør budgettere med i god tid. Energiforbedringer vil til gengæld påvirke ejendommens værdi, energiudgifter og komfort positivt.

Kontakt en energisagkyndig rådgiver

For at være sikre på, at jeres ejendom vil kunne fungere ved lavere fjernvarmetemperaturer, anbefaler HOFOR, at man i god tid før 2033 får gennemgået sin ejendom af en autoriseret VVS-installatør, helst med fjernvarmeordnings-certifikat, eller en såkaldt HEAT-certificering (se evt. positivliste for serviceteknikere til store fjernvarmeanlæg på Dansk Fjernvarmes hjemmeside).

Det er her en god ide at indhente tilbud fra mere end én autoriseret fagperson/energisagkyndig, så man kan sammenligne tilbud og anbefalinger.

Kontakt HOFORs Forbrugsrådgivning

Hvis der opstår tvivl eller spørgsmål i forbindelse med rapporter/anbefalinger fra autoriserede fagpersoner, hjælper HOFOR gerne med råd og vejledning. Kontakt HOFORs Forbrugsrådgivning på tlf. 3395 3395 eller via e-mail: spareraad@hofor.dk

FAQ

Læs spørgsmål og svar vedr. lavere fjernvarmetemperaturer i vores FAQ