Skjult FaceBook tracking ikon Måske velegnede - ejendomme/varmeanlæg opført mellem 1950 - 1995 - HOFOR

Ejendomme opført mellem 1950 og 1995 vil oftest være velegnede til at udnytte lavere fjernvarmetemperaturer, især hvis deres varmeanlæg er tilpasset fremløbs- og returtemperatur på hhv. 70 /40 grader, og de har fået energiforbedret/ isoleret klimaskærmen.

Dette lever langt størstedelen af ejendommene i denne kategori op til i dag, og de vil derfor med stor sandsynlighed kunne fungere uforandret og levere tilstrækkelig rumtemperatur ved de lavere fjernvarmetemperaturer – evt. med mindre justeringer af varmeanlægget.

Undtagelser kan være ejendomme/varmeanlæg, som har radiatorer med små varmeflader (typisk meget små, smalle eller tynde radiatorer), ejendomme hvor man har fjernet radiatorer, eller hvor varmeanlægget er baseret på et 1-strengsystem, der typisk har en dårligere varmeudnyttelse end et 2 -strengsystem.

Oftest ses 1-strengsystemet i bygninger/varmeanlæg fra før 1980. 1-strengsystemet behøver dog ikke være et problem for tilstrækkelig varmeudnyttelse/rumtemperatur, hvis blot radiatorerne har tilstrækkeligt store varmeflader, og ejendommen i øvrigt er velisoleret.  Derfor vil mange bygninger med et 1-strengsystem også fint kunne udnytte en lavere fremløbstemperatur på fjernvarmen.

Forventede omkostninger til optimering af varmeanlæg

I denne kategori af ejendomme vil udgifter til eftersyn, service og justering af eksisterende varmeanlæg typisk være overkommelige, fx hvis der skal blot skal skiftes nogle radiatortermostater. Det kan dog kræve noget større beløb, hvis der skal skiftes en varmeveksler, monteres nye reguleringsventiler og eller monteres flere/større radiatorer.

Kontakt en energisagkyndig rådgiver

For at være sikre på, at jeres ejendom vil kunne udnytte lavere fjernvarmetemperaturer tilfredsstillende, bør man i god tid før 2033 få gennemgået sin ejendom af en autoriseret VVS-installatør, helst med fjernvarmeordnings-certifikat, eller en såkaldt HEAT-certificering (se evt. positivliste for serviceteknikere til store fjernvarmeanlæg på Dansk Fjernvarmes hjemmeside).  

Alternativt kan man kontakte en energikonsulent, rådgivende ingeniør eller anden energisagkyndig, der kan lave en tilstandsvurdering.

Det er her en god ide at indhente tilbud fra mere end én autoriseret fagperson/energisagkyndig, så man kan sammenligne tilbud og anbefalinger.

Kontakt HOFORs Forbrugsrådgivning

Hvis der opstår tvivl eller spørgsmål i forbindelse med rapporter/anbefalinger fra autoriserede fagpersoner, hjælper HOFOR gerne med råd og vejledning. Kontakt HOFORs Forbrugsrådgivning på tlf. 3395 3395 eller via e-mail: spareraad@hofor.dk

FAQ

Læs spørgsmål og svar vedr. lavere fjernvarmetemperaturer i vores FAQ