Skjult FaceBook tracking ikon Byggeri af skybrudstunnel går i gang ved Halmtorvet - HOFOR

HOFOR og Frederiksberg Forsyning går nu i gang med at anlægge Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, som skal løbe fra Gl. Kongevej/Vodroffsvej, Gasværksvej/Halmtorvet og ud til Kalvebod Brygge med udløb i Københavns Havn.

Inden længe kommer de første byggepladshegn op på Halmtorvet ved Gasværksværksvej. Det bliver startskuddet til det store tunnelprojekt, som skal medvirke til at sikre Frederiksberg og Vesterbro mod oversvømmelser efter skybrud i fremtiden.

Skybrudstunnelen bliver 1,3 kilometer lang og skal løbe ca. 17 meter nede i jorden under Vesterbro. Tunnelen får etableret arbejdsskakte med tilhørende byggepladser på Halmtorvet/Gasværksvej samt ved Vodroffsvej/ Gl. Kongevej og Kalvebod Brygge 45.

Borearbejdet vil ske fra skaktene i hver ende og i retning mod skakten i midten ved Halmtorvet, hvor boremaskinerne efter endt arbejde hejses op. ”Mens selve borearbejdet foregår, vil der vil være begrænset aktivítet ved Halmtorvet”, fortæller projektleder i HOFOR Marius Andersen Bruce.

Hegn på Halmtorvet i 4 år

Arbejdet ved Halmtovet forventes at vare i knap 4 år og vil foregå i to faser:

”I fase 1, der varer fra nu og frem til årsskiftet, inddrages en del af Halmtorvet i området ved basketballbanen, og fra Halmtorvet øst lukkes for biltrafik ud mod Gasværksvej. Trafikken for cyklister og gående vil fortsat kunne afvikles uden større forhindringer, mens biltrafik i retning mod hovedbanen lukkes fra efteråret og frem til nytår”, fortæller Marius Andersen Bruce

Ingen biltrafik på Gasværksvej

”I fase 2, der varer fra starten af 2021 og tre år frem, bliver Gasværksvej spærret for al biltrafik ved Halmtorvet, fordi arbejdsskakten skal anlægges midt i det eksisterende kryds. I denne fase inddrager vi også en del af det grønne anlæg vest for Gasværksvej, ligesom arealet, hvor basketballbanen er i dag, stadig vil være byggeplads”, oplyser Marius Andersen Bruce.

Cyklister og gående kan fortsat komme forbi byggepladsen, og der åbnes i denne fase for, at biltrafik på Halmtorvet kan passere byggepladsen i retning mod hovedbanen.

Dialog med naboer

”Vi er i tæt dialog med repræsentanter for naboer – beboere og virksomheder – til projektet, så alle føler sig godt informeret om, hvad der skal ske hvornår og kan give deres besyv med omkring de udfordringer, som kan opstå undervejs i sådan en byggeproces”, siger Marius Andersen Bruce.

Når hele tunnelprojektet er færdigt i 2025, vil der ikke være synlige spor på overfladen bortset fra en flot designet pumpestation ved Kalvebod Brygge.

Man kan se illustrationer, tidsplaner og beskrivelser af projektet på hjemmesiden:
Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Kontakt:
Kommunikationsrådgiver Thomas Scott Lund, HOFOR, tlf. 2795 2139, mail: thlu@hofor.dk