Skjult FaceBook tracking ikon Ændringer i HOFORs leveringsbestemmelser - HOFOR

HOFOR har opdateret leveringsbestemmelserne for bygas og fjernvarme (samt tekniske bestemmelser for fjernvarme). HOFOR har offentliggjort bestemmelserne den 30. marts 2023 på hofor.dk.  For kunder med fjernvarme og bygasvarme træder bestemmelserne i kraft 3 måneder efter at de lovpligtigt har modtaget et direkte/individuelt varsel.

Fælles for de opdaterede leveringsbestemmelser og tekniske bestemmelser er, at de har fået:

 • Forbedret indholdsfortegnelse
 • Klarere definitioner af begreber og forbedret tekst
 • Enslydende betalingsvilkår
 • Opdateret information om håndtering af kundedata i henhold til GDPR
 • Bedre webtilgængelighed i henhold til EU-krav.

Herudover er de væsentligste ændringer følgende:

Bygas – væsentligste ændringer i leveringsbestemmelser

 • Ny lovgivning er skrevet ind i bestemmelser og installationsforskrifter, og historisk lovgivning er skrevet ud.
 • Autoriserede VVS-installatører skal nu anmelde installationsarbejder vedr. bygas til Sikkerhedsstyrelsen via virk.dk – og ikke længere direkte til HOFOR Bygas
 • Det er ikke længere HOFOR, som beslutter hvilke bygas-installationer, der skal synes, men Sikkerhedsstyrelsen, som anmoder HOFOR om at udføre syn på bygas-installationer
 • Forbedret information om jordforurening og håndtering af forurenet jord
 • Forbedret information om fjernaflæsning, bl.a. med præcisering af, hvornår kunden selv skal betale for fjernaflæsning. 

Læs opdaterede leveringsbestemmelser for bygas

Fjernvarme – væsentligste ændringer i leveringsbestemmelser

 • Præciseringer af både HOFORs og kundens forpligtelser
 • HOFOR får mulighed for at begrænse eller afbryde fjernvarmeforsyningen, hvis HOFOR konstaterer at energispild hos en kunde betyder, at HOFOR ikke kan forsyne andre kunder i området
 • HOFOR får ret til at lade ledninger forblive på kundens grund ved kundens opsigelse af fjernvarmeaftalen.

Læs opdaterede leveringsbestemmelser for fjernvarme

 • Som led i den grønne omstilling, hvor flere varmepumper skal tages i brug i fjernvarmeforsyningen, planlægger HOFOR over en 10-årig periode gradvist at sænke fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet, så den i 2033 vil være 65 °C på normale dage og 75°C på de koldeste dage.

Fjernvarme – væsentligste ændringer i tekniske bestemmelser

 • Nyt krav om differenstrykregulering på alle nye kundeanlæg, hvilket forbedrer anlæggenes effektivitet og reducerer returtemperaturer til fjernvarmenettet
 • Nyt krav om at kunden skal installere 230V membrandåser ved etablering af fjernaflæsning.

Læs opdaterede tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme

Få mere information om lavere fremløbstemperatur for fjernvarmen i 2033