Skjult FaceBook tracking ikon PFAS i drikkevandet

Der er fundet forskellige flourstoffer – de såkaldte PFAS-stoffer – i en række grundvandsboringer i Danmark. Det tager vi meget alvorlig og vi kontrollerer løbende det vand, vi sender ud til kunderne fra vores vandværker.  

På vandværker med fund af PFAS varierer kontrolfrekvensen fra en gang pr. uge til to gange pr. år afhængig af koncentrationen. På vandværker uden fund af PFAS kontrollerer vi vandet to gange årligt. Kontrollen bliver udført for at sikre, at drikkevandet til vores en million kunder i hovedstadsområdet til hver en tid opfylder myndighedernes krav til god drikkevandskvalitet. Drikkevandsbekendtgørelsen stiller krav om kontrol for 22 PFAS’er, som alle vandværker skal tjekke for.  

Drikkevand lever op til myndighedernes krav  

I HOFOR har vi siden 2014 løbende målt efter en række forskellige PFAS-stoffer i drikkevandet, så vi sikrer, at alt vand fra vores vandværker lever op til myndighedernes krav. Fra 2015 er grundvandet fra de kildepladser, hvor vi indvinder vandet, også blevet kontrolleret.  

Vi har fundet PFAS-stoffer i drikkevandet fra flere af vores vandværker, men vi overholder på alle værkerne de gældende kvalitetskrav for PFAS. Grænseværdierne for fire specifikke PFAS’er (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) blev sænket i 2021, og det har givet anledning til, at indvindingen er blevet justeret og boringer er blevet lukket på enkelte af vandværkerne.  

Hvad er PFAS  

PFAS er fællesbetegnelsen for en række kemiske polyfluorstoffer, hvoraf PFOS og PFOA er nogle af de mest kendte. Alle PFAS-stoffer er svært nedbrydelige og uhensigtsmæssige for mennesker og miljø. PFAS er fedt- og vandafvisende og bruges derfor til imprægnering af blandt andet regntøj og til belægning på køkkenudstyr som eksempelvis stegepander og møbler samt i brandslukningsskum og i industrien.   

Hvilke grænseværdier skal vi leve op til?  

Ifølge krav fra miljøministeriet skal vi teste for i alt 22 PFAS-stoffer. Kvalitetskrav for summen af de 22 PFAS-stoffer er 0,1 mikrogram/liter.  Der er skærpede krav til summen af fire af stofferne (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS). For disse fire er sum-kravet 0,002 mikrogram/liter.   

Læs mere om PFAS-forurening på Miljøministeriet hjemmeside

Du kan se de konkrete målte værdier af pesticider, PFAS og andre miljøfremmede stoffer i vandet fra vores vandværker

Læs om vores håndtering af pesticidet DMS