Skjult FaceBook tracking ikon Pesticider i drikkevandet

Pesticider forekommer i hver anden vandforsyningsboring i Danmark. I nogle boringer er fund af pesticider over grænseværdien for drikkevand.  

Vi tester grundvand og drikkevand for pesticider. De steder, hvor det er nødvendigt, har vi omlagt vores indvinding og produktion, så alt drikkevand til vores en million kunder i hovedstadsområdet opfylder kravene til god drikkevandskvalitet.  

Drikkevandet lever op til myndighedernes krav 

Vi måler for 96 pesticider i grundvand og drikkevand, og disse stoffer skal hver især overholde kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter i drikkevandet.  

Den pesticidrest vi hyppigst finder, er DMS. 

Pesticidresten DMS 

DMS er en forkortelse for N,N-dimethylsulfamid. Stoffet stammer fra svampebekæmpende midler, der bl.a. har været anvendt ved frugt- og planteavl og i trævareindustrien fx i træbeskyttelsesmidler. Stoffet er omfattet af kontrolkrav, og alle vandværker skal tjekkes for det.  

I HOFOR har vi siden 2018 løbende målt efter DMS i drikkevandet, så vi sikrer, at alt vand fra vores vandværker lever op til myndighedernes krav.  

Vi har fundet DMS i drikkevandet fra flere af vores vandværker, men vi overholder på alle værkerne de gældende kvalitetskrav for DMS.   


Du kan læse om den Toksikologisk vurdering af DMS 

Du kan se de konkrete målte værdier af PFAS fra vores vandværker

Læs mere om, hvordan vi håndterer PFAS i drikkevandet