Skjult FaceBook tracking ikon Vi tester for pesticider og sikrer drikkevandet

Vi tester både grundvand og drikkevand for pesticider og lukker vandboringer de steder, hvor det er nødvendigt. Det gør vi, så alt drikkevand til vores en million kunder i hovedstadsområdet opfylder kravene til god drikkevandskvalitet.  

Drikkevandet lever op til myndighedernes krav 

Pesticider forekommer i hver anden vandforsyningsboring i Danmark, og i nogle boringer er fund af pesticider over grænseværdien for drikkevand.

Derfor har vi cirka 24 ansatte, der holder skarpt øje med niveauerne i grundvandet og drikkevandet, så du, som kunde hos os, kan drikke vand med ro i sindet. Vi gennemfører cirka 23.000 kontroller hvert år for at opdage indhold af bakterier og en lang række miljøfremmede stoffer, som bl.a. pesticider og PFAS’er.

Vi måler for 96 forskellige pesticider i grundvand og drikkevand, og disse stoffer skal hver især overholde myndighedernes kravværdi, der på nuværende tidspunkt er på 0,1 mikrogram pr. liter i drikkevandet. Mistænker vi forhøjede niveauer, reagerer vi øjeblikkeligt.

Læs mere om indholdet i drikkevand

Vi beskytter drikkevandet

Siden 2014 har vi kontrolleret drikkevandet for en række flourstoffer – de såkaldte PFAS-stoffer.

PFAS er fællesbetegnelsen for en række kemiske polyflourstoffer, hvoraf PFOS og PFOA er nogle af de mest kendte. Alle PFAS-stoffer er svært nedbrydelige og uhensigtsmæssige for mennesker og miljø. Drikkevandsbekendtgørelsen stiller krav om kontrol for 22 PFAS’er, som alle vandværker skal tjekke for. 

Den pesticidrest, vi langt hyppigst finder, er dog DMS. 

Læs mere om, hvordan vi beskytter drikkevandet

Pesticidresten DMS 

DMS er en forkortelse for N,N-dimethylsulfamid og stammer fra svampebekæmpende midler, der blandt andet har været anvendt ved frugt- og planteavl og i trævareindustrien i eksempelvis træbeskyttelsesmidler. Stoffet er omfattet af kontrolkrav, og alle vandværker skal tjekkes for det.  

Du kan læse om den sundhedsmæssige vurdering af DMS 

Vi har kontrolleret for DMS i vores drikkevand siden 2018, og vi sikrer løbende, at alt vand fra vores vandværker lever op til myndighedernes krav.  

Selvom vi har fundet DMS i drikkevandet fra flere af vores vandværker, overholder vi stadig de gældende kvalitetskrav for DMS på alle værkerne.  

Du kan se de konkrete målte værdier af pesticider, PFAS og andre miljøfremmede stoffer i vandet fra vores vandværker

Læs mere om, hvordan vi håndterer PFAS i drikkevandet