Skjult FaceBook tracking ikon Vindmøller ved Ulfborg - HOFOR

HOFOR har sammen med Eurowind og TOWII Renewables ansøgt Holstebro Kommune om opstilling af 12 nye vindmøller ved Ulfborg.

Visualisering af Energipark Ulfborg set fra Holstebrovej – cirka 1400 meter til nærmeste mølle
Visualisering af Energipark Ulfborg set fra Holstebrovej – cirka 1400 meter til nærmeste mølle. Hent foreløbig samling af visualiseringer (link).


HOFOR ønsker sammen med Eurowind og TOWII Renewables at opføre et vindmølleprojekt, ’Energipark Ulfborg’, nord for Ulfborg, hvor TOWII Renewables i forvejen ejer tre vindmøller med en totalhøjde på 150 meter.

Projektforslaget er en udvidelse af den eksisterende vindmøllepark med i alt 12 nye vindmøller, hvor seks er placeret vest for de eksisterende møller, og seks er placeret øst for:

Kort over lokalområdet og forslaget til placering af nye vindmøller
Kort over lokalområdet og forslaget til placering af nye vindmøller


De 12 nye vindmøller vil ligesom de eksisterende have en totalhøjde på op til 150 meter til øverste vingespids – og en rotordiameter på op til 136 meter.

Samlet vil de 12 møller have en effekt på cirka 54 MW. Den årlige produktion af grøn strøm vil svare til omkring 35.000 husstandes elforbrug.

Lokal forankring og dialog

Vi lægger stor vægt på lokal forankring og lokal værdiskabelse.

Vi har indgået en hensigtserklæring med Ulfborg Fjernvarme om at levere grøn strøm til det lokale fjernvarmenet. Det vil kunne reducere omkostningerne samt sikre stabil pris og forsyningssikkerhed for lokale fjernvarmebrugere. Aftalen sikrer en fast pris på 15.000 MWh grøn strøm per år i 15 år.

Derudover forpligter vi os til at oprette en forening eller fond, som via årlige udlodninger vil styrke lokalsamfundet.

Vi afsætter 2 procent af omsætningen til fonden, så de årlige udlodninger vil blandt andet afhænge af antallet af møller og elprisen. Hvis vi får lov at stille alle 12 møller op, der producerer strøm som forventet, vil den årlige udbetaling ved en elpris på 35 øre/kWh være omkring 1,2 millioner kroner.

Der er endnu ikke er lavet nogle endelige aftaler, men vi har indledt dialogen med både Ulfborg Borgerforening, Ulfborg Kirkeby Borgerforening og beboerforeningen Aktiv Staby.

Sådan vil energiparken se ud

Vi har lavet en foreløbig samling af visualiseringer, som viser den forslåede energipark i forskellige vinkler. I forbindelse med en kommende miljøvurdering vil der blive lavet flere visualiseringer, der viser vindmøllerne fra endnu flere vinkler og forskellige perspektiver.

Download foreløbige visualiseringer af Ulfborg Energipark

Visualisering af Energipark Ulfborg set fra Holstebrovej – cirka 1650 meter til nærmeste mølle.
Visualisering af Energipark Ulfborg set fra Ringvejen – godt 1500 meter til nærmeste mølle.

Status på projektet

Vi har indsendt ansøgningen til Holstebro Kommune, og vi har 21. august 2023 afholdt indledende borgermøde i Vestjysk Fritidscenter. Her præsenterede vi projektet, herunder hensigtserklæringen med Ulfborg Fjernvarme og fonden til at understøtte lokalsamfundet.

I forbindelse med en kommende planproces skal der laves en grundig miljøvurdering, inden Holstebro Kommune kan give tilladelse til projektet.

Der vil også blive afholdt en offentlig høring på otte uger, hvor alle interesserede borgere, virksomheder og organisationer har mulighed for at give sin mening til kende. Under den offentlige høring arrangerer vi et informationsmøde med fokus på miljøvurderingen og de forskellige ordninger, der sikrer økonomisk kompensation til naboer og lokalsamfund.

Rettigheder som nabo til Ulfborg Energipark

Ud over at kunne levere grøn fjernvarme og styrke lokalsamfundet med årlige fondsudlodninger, vil de nye vindmøller også udløse en række andre udbetalinger til kommunen og naboerne.

Fire lovbestemte ordninger, de såkaldte VE-ordninger, er med til at sikre kompensation:

VE-bonus: Beboere inden for 8 x møllehøjden (1200 meter) har ret til en årlig, skattefri udbetaling fra os, som blandt andet afhænger af elprisen. Folketinget forhandler for tiden om ny lovgivning, hvor det blandt andet er foreslået at hæve denne bonus-udbetaling markant.

Grøn Pulje: Vi skal derudover betale et engangsbeløb per opstillet MW, som bliver administreret af Holstebro Kommune. Det er hensigten, at pengene fortrinsvist skal støtte projekter blandt de nære naboer.  Folketinget forhandler for tiden om ny lovgivning, hvor det blandt andet er foreslået at hæve den grønne pulje markant.

Erstatning for værditab: Alle har ret til at søge om erstatning for værditab på boliger, hvis ejendomsværdien bliver påvirket af nye vindmøller. Det er en uafhængig, statslig taksationskommission, der afgør et eventuelt værditab. Beboere inden for 6 x møllehøjden (900 meter) kan gratis søge om værditabs-erstatning, mens det koster et gebyr for andre – som dog betales tilbage, hvis man får tilkendt mindst 1 procent værditab.

Salgsoption: Beboere inden for 6 x møllehøjden (900 meter) har desuden ret til at sælge deres bolig til os, hvis taksationskommissionen tilkender et værditab på mindst 1 procent. Det er taksationsmyndigheden, der fastsætter salgsprisen.

Læs mere om de fire VE-ordninger på Energistyrelsen hjemmeside (link).

Kort over Ulfborg-projektet med angivelse af relevante afstande i forhold til VE-loven.
Kort med angivelse af relevante afstande i forhold til VE-loven.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om projektet, er du velkommen til at kontakte os:

Ida Engelund, tlf. 27 95 42 65 / iden@hofor.dk

Martin Dyrlund, tlf. 51 83 70 98 / b2bmardy@hofor.dk