Skjult FaceBook tracking ikon Grøn energi | HOFOR

Her listes HOFORs projekter inden for vedvarende energi og CO2-reduktion.

Kan vi indfange CO2 på Amagerværket?

Både nationalt og internationalt er der stor interesse for CO2-fangst fra industrianlæg og kraftværker. Der er mulighed for enten at lagre den opfangede CO2 i undergrunden eller anvende den til nye formål.


Fjenneslev Solcellepark ved Sorø

HOFOR vil i samarbejde med Stiftelsen Sorø Akademi opføre et solcelleanlæg mellem Sorø og Ringsted, der kan forsyne op til 50.000 husstande med grøn strøm.


Amagerværket

HOFOR omstiller Amagerværet fra kul til bæredygtig biomasse. Det kan du læse mere om i sektionen vedrørende Amagerværket.


Vindmøller

HOFOR opsætter vindmøller i hele landet. Vindmøllerne bidrager til at gøre Danmark CO2-neutral i 2050. Du kan læse mere om HOFORs vindmølleprojekter i sektionen ‘Vindmøller’.