Skjult FaceBook tracking ikon Gode råd ved skybrud - HOFOR

Sådan beskytter du din bolig og formindsker risikoen for vandskader ved skybrud.

Massere af vand.

Når det regner kraftigt, er der risiko for oversvømmelser af kældre og lavtliggende veje. Der er flere ting, du kan gøre i sidste øjeblik for at beskytte din bolig.

For eksempel kan du fjerne værdifulde genstande fra kælderen eller sørge for, at de er pakket ind, så de ikke tager skade af vandet. Det er også vigtigt, at du holder alle døre og vinduer lukkede.

Sådan beskytter du din bolig

  • Luk vinduer og døre. Ved skybrud kan vandet komme ind af både tagvinduer, vinduer i facaden og især vinduer og døre i kælderen.
  • Luk ventilationshuller i ydervæggene. Er der huller i ydervæggen, som er placeret tæt på terræn, bør du lukke dem – fx med en krydsfinerplade.
  • Tjek afløb og tagrender. Undersøg om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.
  • Sikker opbevaring i kælderen. Beskidt kloakvand kan trænge ind i kælderen, så tingene skal helst stå på stålreoler, som kan desinficeres.
  • Tjek terrænet ved dit hus. Falder terrænet ind mod huset kan du grave mindre kanaler i terrænet og lede vandet væk fra huset og længere ud i terrænet.
  • Brug sandsække. Du kan stoppe en del vand i at trænge ind i boligen ved at lægge sandsække eller plastiksække med jord på de utætte steder.
  • Begræns opstigende kloakvand. Du kan få monteret højvandslukke og/eller sløjfe gulvafløb i kælderen.

Pas på kloakvandet

Undgå hud-kontakt med eventuelt spildevand, som kan komme ind i kælderen eller ud på gaden fra afløb og kloakker.

Spildevand indeholder en lang række bakterier m.m., som kan resultere i alvorlig sygdom, hvis uheldet er ude. Børn bør derfor heller ikke lege i vand, der samler sig i gårde eller på gaderne.

Nyttige kontakter

Har du akut brug for hjælp, fx hvis vandet bliver livsfarligt, så ring 112.

Ser du et kloakdæksel, som er røget af, så kontakt HOFORs vagttelefon på 3888 2424.

Bor du i Københavns Kommune, så send et praj til givetpraj.dk, hvis der kommer vand op af kloakken i kælderen, eller du kommer forbi en oversvømmet vej.

givetpraj.dk

Dit praj bruges til fremtidig indsats mod oversvømmelser i byen.