Skjult FaceBook tracking ikon Hvem har ansvaret for kloak, vejvand og vand i kælderen? - HOFOR

Hvem er det lige, der har ansvaret for vedligeholdelse af kloakkerne, vejristene og oversvømmelser af kælderen? Det er ikke helt nemt at finde rundt i. Vi giver her et hurtigt overblik over de overordnede retningslinjer, som gælder i de fleste kommuner.

Din kloak

Som boligejer skal du selv vedligeholde den del af kloakken, der ligger på din grund frem til skellet. Der er lidt forskellige regler for de enkelte kommuner, f.eks er det i Københavns Kommune grundejers forpligtelse at sikre driften af stikledningen helt ud til hovedkloakken.

Alt kloakarbejde på egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester. Og du skal selv betale for at få ordnet problemer med dit interne system.

Er du i tvivl, om et problem med kloakken ligger hos dig eller i det fælles kloaksystem, er du velkommen til at ringe til HOFOR Drift Spildevand på telefon 33953395.

Kælderen

Du har ligeledes selv ansvaret for at beskytte din kælder ved skybrud og voldsom regn. Det kan her være en mulighed at installere et højvandslukke eller sløjfe kælderafløb, som ikke bruges. Begge dele kan forhindre, at spildevand presses op i kælderen. Sørg også for at holde tagrender og nedløbsrør frie for blade m.m., så regnvandet kan flyde frit, ligesom terrænet rundt om huset bør skråne udad, så regnvandet løber væk fra huset og ikke havner i kælderen.

Det er dit private forsikringsselskab, som tager sig af vandskader efter oversvømmelser af din kælder.

Vejvand og vejriste

Vand på vejen skal håndteres af vejens ejer.

Det betyder, at vedligeholdelse af vejriste, vejbrønde samt stikledninger hertil. er et kommunalt anliggende eller – på private veje – grundejernes ansvar.

En typisk vejrist.

Hvis vejristene er stoppede med blade o.lign. kan vandet ikke komme væk. Du bør derfor bede kommunen om at rense risten. I de fleste kommuner kan du bruge online løsningen ”Gi et praj” til at anmelde problemer på vejen. På private veje, er det grundejerne selv, der skal holde ristene frie.

Det fælles kloaksystem

Det fælles kloaksystem ejes og drives af HOFOR. Og det er HOFORs ansvar at holde de fælles kloakledninger, pumper og pumpestationer i orden, så vandet kan løbe uhindret frem til rensningsanlæggene eller recipient. I tilfælde med skybrud eller meget kraftig regn kan det nogle steder tage lidt tid, inden systemet får fjernet alt vand, selvom vejriste og -brønde fungerer fint.

Ved mistanke om problemer ude i det fælles kloaksystem kan du ringe til HOFOR Drift Spildevand på telefon 3395 3395.