Skjult FaceBook tracking ikon Info om personoplysninger - HOFOR

Information til jobansøgere – sådan behandler vi dine personoplysninger i HOFOR A/S.

I forbindelse med rekruttering hos HOFOR A/S, CVR-nr. 10073022, hofor@hofor.dk, (herefter “HOFOR ” eller “vi/os”) behandler vi dine personoplysninger som anført i denne meddelelse.

HOFOR er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din anmodning om vores behandling af din ansøgning, CV og evt. andre bilag forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt.

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning, dit CV og evt. andre bilag med henblik på at evaluere dit kandidatur.

Vi anbefaler, at din ansøgning, CV og evt. andre bilag ikke indeholder følsomme personoplysninger, fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, politisk overbevisning samt helbredsoplysninger mv.

Vi registrerer de fremsendte oplysninger i HR Managers system.

Vi vurderer ansøgningen

Vi vurderer den enkelte ansøgers kvalifikationer i forhold til den opslåede stilling. Når vi har læst ansøgningerne, udvælger vi kandidater til ansættelsessamtale. De kandidater, som ikke er blevet indkaldt til samtale, får besked om dette.

Når vi har udvalgt dig til ansættelsessamtale

I forbindelse med ansættelsessamtalerne modtager vi yderligere oplysninger om dig, som vi noterer til brug for det videre rekrutteringsforløb.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har oplyst med henblik på at blive ansat.

Oplysninger fra sociale medier

Når det er relevant, kan det være, at vi foretager en søgning på sociale medier, eksempelvis LinkedIn, Facebook, Instagram og Twitter. Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f som hjemmel til at indhente oplysninger om kandidater fra sociale medier. Vi gør det for at kunne vurdere, om du har en profil, der passer ind i virksomheden og i den konkrete stilling.

Personlighedstest og case

Ved besættelse af nogle af de pågældende stillinger anvender vi personlighedstests eller cases. Du bliver informeret herom undervejs i rekrutteringsprocessen. Resultaterne af sådanne tests behandles fortroligt og indgår i vores bedømmelse af dit kandidatur. Resultaterne vil blive slettet efter 6 måneder.

Formålet med testen er at vurdere dine kompetencer og kvalifikationer som potentiel medarbejder og for at vurdere, om din profil passer ind i virksomheden og den konkrete stilling. Interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen art 6, stk. 1, litra f giver os hjemmel til at behandle disse oplysninger.

Straffeattest

I visse særlige tilfælde vil du endvidere blive bedt om at aflevere kopi af din straffeattest afhængigt af den pågældende stilling. Også sådanne oplysninger vil blive behandlet fortroligt.

Oplysninger fra tidligere arbejdsgiver

Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning, kan det være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt du har givet dit samtykke dertil.

Opbevaring og sletning

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos HOFOR, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen blive en del af din personlige personalemappe hos os.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på 6 måneder efter vores afslag, med mindre du giver dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger. Efter 6 måneder vil du modtage en e-mail fra os, hvor vi spørger, om du ønsker, at vi fortsat opbevarer din ansøgning i jobdatabasen. Kun hvis du aktivt vælger forlængelse, vil opbevaring blive forlænget, ellers slettes dine oplysninger automatisk.

Videregivelse af personoplysninger

Der kan i nogen tilfælde ske overførsel af dine personoplysninger til bureauer, der assisterer og rådgiver i forbindelse med rekruttering, som selvstændig dataansvarlige.

Tilbagekaldelse af samtykker

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, såfremt dette er nødvendigt, eller at dine personoplysninger slettes i visse tilfælde.

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Såfremt du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller såfremt du har eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på rekruttering@hofor.dk.

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på GDPR@hofor.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.