Skjult FaceBook tracking ikon Nyheder | HOFOR

Følg med i vores arbejde. Her kan du se den samlede liste med nyheder fra HOFOR.


Du kan trygt drikke vand fra hanen

HOFORs drikkevand overholder myndighedernes grænseværdier trods fund af pesticider i grundvandsboringer. HOFOR leverer drikkevand til omkring 1 mio. borgere i hovedstadsområdet hver dag. Drikkevandet lever op til alle de krav, lovgivningen fastsætter, og vi tester …


HOFOR nomineret til Årets Bygherre 2021

Vandværksprogrammet kan hive fornem pris hjem til HOFOR. Hvert år uddeler Bygherreforeningen en pris – Årets Bygherre. De seneste to år er den gået til DTU. Men i år er HOFOR nomineret for hele organiseringen …


Svingende vandtryk i Dragør

Vi er i gang med at modernisere styringssystemet på vandværkerne. Det kan i perioder betyde, at vandtrykket i dele af Dragør er lavere end normalt. Vi arbejder på moderniseringen hele sommeren og beklager, de gener …


HOFOR er klar til at forlænge ikoniske havvindmøllers levetid

En indledende analyse af HOFORs havvindmøller på Middelgrunden ud for København viser, at fundamenter og tårne kan holde i mange år endnu. Nu afventer det banebrydende pilotprojekt blot myndighedernes godkendelse, der skal sikre, at møllerne …


Ti år efter historisk skybrud: HOFOR har investeret milliardbeløb i skybrudssikring

Fredag den 2. juli er det ti år siden, hovedstadsområdet blev ramt af det voldsomme skybrud, der lammede både trafikken og infrastrukturen, og kostede milliarder i oprydning og forsikringssummer. Sammen med kommunerne i hovedstadsområdet arbejder …


HOFOR skybrudssikrer i Bredgade

I juli går HOFOR i gang med at grave nye skybrudsrør ned i en stor del af Bredgade, så bydelen fremover er bedre beskyttet under skybrud og kraftig regn. Københavns Kommune følger fra efteråret op …


Byens vandposte genåbner

Der er godt nyt til byens mange løbere, parkgængere, børnefamilier og andre, der har brug for at slukke tørsten i sommervarmen. Efter en lang corona-pause genåbner de fleste af Københavns vandposte, hvor alle helt gratis …


Test af spildevand er det nye våben i kampen mod corona

HOFOR er med, når et nyt våben mod coronavirus tages i brug. Test af spildevand har vist sig at være en effektiv metode, når det handler om at komme COVID-19 i forkøbet i større eller …


Trafikomlægninger ved Halmtorvet udskudt

Allerede i midten af juni omlægger HOFOR og Frederiksberg Forsyning en del af byggepladsen på Halmtorvet, så biltrafik på Halmtorvet kan passere mellem byggepladsen og Kødbyen i retning mod Hovedbanen. Men en ellers planlagt større …


Regnen kommer – hvad gør du?

Sommeren er sæson for skybrud, og tiden er inde til at beskytte boligen mod dyre vandskader. De voldsomme skybrud, der kan ramme hovedstadsområdet i sommerhalvåret, kan koste mange penge og ødelægge ting, du holder af. …


Ørsted og HOFOR indgår aftale om grøn strøm til banebrydende brintprojekt

Ørsted og HOFOR har i dag indgået en aftale, der skal sikre grøn strøm til en del af det potentielt 1,3 GW store Green Fuels for Denmark projekt til produktion af bæredygtige brændstoffer i Storkøbenhavn. …


HOFOR er med i nyt grønt partnerskab på tværs af Øresund

Et stærkt dansk-svensk partnerskab med bl.a. forsyningsselskaber, Københavns Kommune, Malmö Stad og Helsingborg Kommune går sammen om at skabe klimatilpasningens svar på Silicon Valley. Partnerskabet er iværksat af Greater Copenhagen og skal fremme løsninger med …


Susanne Juhl indstillet som ny bestyrelsesformand for HOFOR og BIOFOS

Københavns Kommune har indstillet Susanne Juhl som afløser for Leo Larsen i bestyrelserne for henholdsvis hovedstadsområdets forsyningskoncern HOFOR og spildevandsrensningskoncernen BIOFOS. Det sker efter, at Leo Larsen, der gennem 13 år har været formand for bestyrelserne, …


Sommerluk for varmen giver penge på kontoen

Sommermånederne står for døren med varmere temperaturer udenfor, og det betyder, at hjemmets varmeanlæg kan tage en velfortjent pause. Sommerlukkes varmeanlægget er der nemlig både penge at spare og grønne klimapoint at hente, melder HOFOR, …


Statsministeren besøger Københavns grønne vartegn: Havvindmøllerne på Middelgrunden

Inden sin tale på præsident Bidens store klimatopmøde forleden, besøgte statsminister Mette Frederiksen sammen med repræsentanter for HOFOR den ikoniske vindmøllepark på Middelgrunden ud for København. Parken består af 20 vindmøller, placeret i en blød …


HOFOR forvandler overskudsvarme fra Novozymes til grøn fjernvarme

HOFOR har for nylig idriftsat en stor varmepumpe på Novozymes’ fabrik i Hillerødgade på Nørrebro i København. Varmepumpen omdanner overskudsvarmen fra enzympro­duktion til fjernvarme for 6.000 københavnere. HOFOR ser store varmepumper som et væsentligt element …


Første spadestik til HOFORs nye, moderne vandværk ved Gevninge

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, har netop skrevet under på tre store kontrakter med NCC A/S, Wicotec Kirkebjerg A/S og DI-Teknik A/S om byggeriet af et nyt, moderne vandværk ved Gevninge. Ikke langt fra Sagnlandet Lejre, på …


Grøn gevinst: Slut med damp i Københavns fjernvarmerør

Torsdag begyndte et nyt, grønt kapitel i Københavns varmehistorie: Efter knap 100 år er de sidste dele af den dampbaserede fjernvarme nu endegyldigt konverteret til vand. Det sparer byen for et energiforbrug svarende til mere …


Årets energihelt fundet på Nørrebro

I dag fredag den 26. marts blev det afsløret, hvem der i år kan kalde sig årets energihelt. Den ambitiøse varmemester Dennis Christensen løftede trofæet i vejret, da HOFOR i dag afholdt Den Gyldne Termostat …


HOFOR bruger det grønneste skib i klassen

Et transportskib, der udleder markant mindre CO2 end tilsvarende skibe i samme klasse lagde for nylig til kaj på Amagerværket. Der er tale om skibet Máxima fra rederiet Royal Wagenborg i Holland. Rederiet har to …


3 ting du skal være opmærksom på, hvis du selv vil fjerne kalk fra dit vand

HOFOR er på vej med blødere vand til hovedstadsområdet, men ønsker du alligevel selv at installere et blødgøringsanlæg, så husk at være opmærksom på de medfølgende risici ved selv at tage ansvaret for kvaliteten af …


Byggeplads giver trafikomlægning ved Halmtorvet

HOFOR og Frederiksberg Forsynings byggeplads på Halmtorvet udvides nu, så Gasværksvej spærres af for biltrafik ved Halmtorvet i de næste fire år.Det giver ændrede ensretninger, gennemkørselsforhold og P-forhold i nærområdet. For at modvirke oversvømmelser efter …


Fælles opfordring fra Novafos og HOFOR: Drop sprøjtegiften i haven

I en fælles kampagne opfordrer Danmarks to største vandforsyninger, Novafos og HOFOR sammen med Dit Grundvandssamarbejde, de private haveejere til at droppe sprøjtegiften. Skru låget på sprøjteflasken Vi har hørt det før, endda mange gange, …


Sagsbehandlingstid hos Spildevand

Spildevandssektionen har i øjeblikket ekstraordinært travlt med at behandle sager. Derfor kan der gå op til 8 arbejdsdage, før du får svar på din henvendelse. Vi gør, hvad vi kan for at besvare din henvendelse …


Nyt miljøfremmed stof fundet i små mængder i HOFORs drikkevand

HOFOR har konstateret forekomster af stoffet TFA, som Miljøstyrelsen sidste år fandt i grundvandsboringer landet over. Der er endnu ikke fastsat grænseværdier for stoffet i Danmark. Men i Tyskland tillader man 50 gange så høje …


HOFOR undersøger CO2-fangst: Hver en sten skal vendes

HOFOR ser store perspektiver i CO2-fangst og Power-to-X. Så store, at vi er nødt til at undersøge, om de hver især eller sammen kan blive en de store game changere, som der er brug for …


HOFOR ser stort potentiale i grønt klyngesamarbejde om CO2-fangst

HOFOR vil – sammen med en række andre store forsyningsvirksomheder i C4-samarbejdet – undersøge muligheden for at indfange CO2 i stor skala. Lykkes projektet, kan CO2’en lagres i undergrunden eller indgå i nye, bæredygtige brændstoffer. …


Varme og køl flytter ind på samme adresse

HOFOR har netop taget første spadestik til byggeriet af en ny innovativ energicentral i Nordhavn til forsyning af klimavenlig fjernvarme og fjernkøling. De mange nye boliger og kontorer i Nordhavn skal have klimavenlig fjernvarme med …


Test af spildevand kan overvåge smitten helt lokalt

Tidlig og præcis smittesporing giver mulighed for tidlig og præcis handling. Derfor har WSP i samarbejde med HOFOR og andre aktører afprøvet en model for smittetest på spildevand fra bygninger. Metoden kan for eksempel bruges …


Enghaveparken vinder arkitekturprisen Årets Arne

Arkitektforeningens pris ’Årets Arne’ gik igen i år til et klimatilpasset byrum, nemlig Enghaveparken på Vesterbro. Det er en stor anerkendelse af, at det virker, når HOFOR i tæt samarbejde med byen og borgerne planlægger …


Ny blok på Amagerværket i mål med afgørende milepæl

Der er mange procedurer, der skal gennemføres, når man tager et nyt kraftvarmeværk i brug. Selvom HOFORs nye blok på Amagerværket har leveret grøn fjernvarme til københavnerne siden efteråret 2019, og selvom blokken blev officielt …


Miljøstyrelsen har fundet nyt stof i grundvandet

HOFOR har i denne uge igangsat omfattende prøvetagning for at tjekke drikkevandet for det nye stof (TFA). I forbindelse med Miljøstyrelsens massescreening 2020 af grundvandet er der gjort fund af stoffet TFA (trifluoreddikesyre) i prøver …


Droner finder utætheder i fjernvarmenettet

Hovedstadens fjernvarmenet bliver hvert år undersøgt for utætheder og varmetab via droner. Det sker om vinteren og i det tidlige forår. HOFOR bruger droner til hurtigere at kunne finde lækager i fjernvarmenettet. Til Rom og …


Begår du OGSÅ disse 3 varmefejl i dit hjem og smider penge ud af vinduet?

Vintervejret har indfundet sig, og de fleste af os har varme på radiatoren. Men selv om vi en gang eller to har hørt et par råd til at spare på varmen, så er vi mange, …


Sådan sænker du tomme bygningers energiforbrug

I denne tid står mange kontorer, erhvervsbygninger, skoler og institutioner tommer. HOFOR giver her gode råd til, hvordan man reducerer energiforbruget i de mennesketomme bygninger. Det er altid den enkelte bygningsejers ansvar at drifte sin …


Ny uddannelse skal optimere hvert andet store varmeanlæg

En ny efteruddannelse i AMU-regi skal kvalificere VVS-folk til at optimere store fjernvarmeanlæg i etageejendomme og større bygninger. Initiativet ventes at give store energibesparelser, da op imod hvert andet store varmeanlæg er indstillet forkert. Alene …


Kalvebod Skybrudstunnel tager form i 3D

For at modvirke oversvømmelser efter skybrud er HOFOR og Frederiksberg Forsyning gået i gang med at anlægge Kalvebod Brygge Skybrudstunnel dybt nede under Vesterbro. Den 1,3 kilometer lange tunnel skal løbe fra Skt. Jørgens Sø …


Tunnelboremaskinen i mål på Østerbro

Tunnelboremaskinen Helga har ramt slutdestinationen ved Gammel Kalkbrænderi Vej på den østlige strækning af tunneleringen. Tredje og sidste tunnelstræk af skybrudssikringen er nu boret i området omkring Strandboulevarden på Østerbro. Arbejdet med at udgrave den …


Solcellepark ved Sorø skal forsyne 50.000 husstande med strøm

Stiftelsen Sorø Akademi vil i samarbejde med HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, opføre et solcelleanlæg mellem Sorø og Ringsted, der kan forsyne ca. 50.000 husstande med grøn strøm. Projektet afventer godkendelser. HOFOR og Stiftelsen Sorø Akademi har …


Så er Amagerværket synligt i vintermørket

Julemåneden er i fuld gang, og rundt omkring i hovedstaden tændes der lys for at skabe glæde og optimisme i mørket, der i år synes ekstra tungt på grund af corona-situationen. I weekenden blev der …


Beredskabsøvelser på Amagerværket

I denne uge afholder politiet i samarbejde med HOFOR beredskabsøvelser på Amagerværket på Amager. Øvelserne kan indebære støj og større aktivitet omkring værket end normalt. ”Vores forsyninger med energi og vand er vitale for borgerne, …


Skyller du julegaverne ud i toilettet?

Du kan miste 20.000 kroner på et år, hvis dit toilet løber. HOFOR opfordrer forbrugerne til at stoppe de løbende toiletter. “Det er langt sjovere at bruge pengene på julegaver end at skylle dem ud …


Ny kampagne: Fjernvarme er fremtidens forsyning

Fjernvarme er grøn, sikker og billig. Det er bl.a. derfor, at 99 pct. af københavnerne bruger denne energikilde. Dansk Fjernvarme markedsfører i en ny kampagne fjernvarmen og de mange fordele, den har. HOFOR bakker naturligvis …


International toiletdag: Pas på kummen

Den 19. november er der International toiletdag med fokus på sanitære forhold på verdensplan. Med danske briller er det anledning for HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, til at minde om, hvad der må komme i toiletkummen og …


Drikkevand fra HOFOR overholder alle grænseværdier

Grænseværdierne for pesticider er overholdt på alle HOFORs vandværker, og HOFOR har IKKE fået dispensation til at tillade overskridelser. Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet har en række danske vandværker de seneste syv år fejlagtigt fået dispensationer …


Nu vil regnvand ikke stoppe trafikken helt så ofte

Syv gange inden for de seneste 11 år har Helsingørmotorvejen og Lyngbyvejen stået under vand og måtte lukke grundet de stadig hyppigere skybrud. Nu er en gangtunnel blevet omdannet til et skybrudsbassin, og det vil …


HOFOR er glad for politisk forlig om stramme krav til biomassens bæredygtighed

En ny politisk aftale stiller krav om, at alle danske el- og varmeværker over for myndighederne skal kunne dokumentere, at de kun anvender biomasse fra skove, der er i vækst, og hvor biodiversiteten beskyttes. “HOFOR …


Sparetip: Tænd langsomt for varmen

Efter en varm sensommer er det tid til igen at tænde for varmen i radiatorerne. Med en ny fyringssæson i sigte er der mange penge at spare ved at følge et par simple råd og …