Nyheder | HOFOR

Følg med i vores arbejde. Her kan du se den samlede liste med nyheder fra HOFOR.


HOFOR ser stort potentiale i grønt klyngesamarbejde om CO2-fangst

HOFOR vil – sammen med en række andre store forsyningsvirksomheder i C4-samarbejdet – undersøge muligheden for at indfange CO2 i stor skala. Lykkes projektet, kan CO2’en lagres i undergrunden eller indgå i nye, bæredygtige brændstoffer. …


Kort afbrydelse af varmen i Vanløse

På grund af vedligeholdelsesarbejde på fjernvarmenettet er det nødvendigt at lukke kortvarigt for varmen til vores kunder i Vanløse fra klokken 10.15. Vi forventer, at alle vores kunder vil have varmen tilbage senest klokken 13.15, …


Varme og køl flytter ind på samme adresse

HOFOR har netop taget første spadestik til byggeriet af en ny innovativ energicentral i Nordhavn til forsyning af klimavenlig fjernvarme og fjernkøling. De mange nye boliger og kontorer i Nordhavn skal have klimavenlig fjernvarme med …


Test af spildevand kan overvåge smitten helt lokalt

Tidlig og præcis smittesporing giver mulighed for tidlig og præcis handling. Derfor har WSP i samarbejde med HOFOR og andre aktører afprøvet en model for smittetest på spildevand fra bygninger. Metoden kan for eksempel bruges …


Enghaveparken vinder arkitekturprisen Årets Arne

Arkitektforeningens pris ’Årets Arne’ gik igen i år til et klimatilpasset byrum, nemlig Enghaveparken på Vesterbro. Det er en stor anerkendelse af, at det virker, når HOFOR i tæt samarbejde med byen og borgerne planlægger …


Ny blok på Amagerværket i mål med afgørende milepæl

Der er mange procedurer, der skal gennemføres, når man tager et nyt kraftvarmeværk i brug. Selvom HOFORs nye blok på Amagerværket har leveret grøn fjernvarme til københavnerne siden efteråret 2019, og selvom blokken blev officielt …


Miljøstyrelsen har fundet nyt stof i grundvandet

HOFOR har i denne uge igangsat omfattende prøvetagning for at tjekke drikkevandet for det nye stof (TFA). I forbindelse med Miljøstyrelsens massescreening 2020 af grundvandet er der gjort fund af stoffet TFA (trifluoreddikesyre) i prøver …


Droner på himlen over København finder lækager i fjernvarmenettet

Hvis du ser et udefinerbart flyvende og lysende objekt på himlen i København eller Valby her i første kvartal, primært om natten, skal du ikke blive bekymret. Det er hverken en forsinket julestjerne eller en …


Begår du OGSÅ disse 3 varmefejl i dit hjem og smider penge ud af vinduet?

Vintervejret har indfundet sig, og de fleste af os har varme på radiatoren. Men selv om vi en gang eller to har hørt et par råd til at spare på varmen, så er vi mange, …


Sådan sænker du tomme bygningers energiforbrug

I denne tid står mange kontorer, erhvervsbygninger, skoler og institutioner tommer. HOFOR giver her gode råd til, hvordan man reducerer energiforbruget i de mennesketomme bygninger. Det er altid den enkelte bygningsejers ansvar at drifte sin …


Ny uddannelse skal optimere hvert andet store varmeanlæg

En ny efteruddannelse i AMU-regi skal kvalificere VVS-folk til at optimere store fjernvarmeanlæg i etageejendomme og større bygninger. Initiativet ventes at give store energibesparelser, da op imod hvert andet store varmeanlæg er indstillet forkert. Alene …


Kalvebod Skybrudstunnel tager form i 3D

For at modvirke oversvømmelser efter skybrud er HOFOR og Frederiksberg Forsyning gået i gang med at anlægge Kalvebod Brygge Skybrudstunnel dybt nede under Vesterbro. Den 1,3 kilometer lange tunnel skal løbe fra Skt. Jørgens Sø …


Tunnelboremaskinen i mål på Østerbro

Tunnelboremaskinen Helga har ramt slutdestinationen ved Gammel Kalkbrænderi Vej på den østlige strækning af tunneleringen. Tredje og sidste tunnelstræk af skybrudssikringen er nu boret i området omkring Strandboulevarden på Østerbro. Arbejdet med at udgrave den …


Solcellepark ved Sorø skal forsyne 50.000 husstande med strøm

Stiftelsen Sorø Akademi vil i samarbejde med HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, opføre et solcelleanlæg mellem Sorø og Ringsted, der kan forsyne ca. 50.000 husstande med grøn strøm. Projektet afventer godkendelser. HOFOR og Stiftelsen Sorø Akademi har …


Så er Amagerværket synligt i vintermørket

Julemåneden er i fuld gang, og rundt omkring i hovedstaden tændes der lys for at skabe glæde og optimisme i mørket, der i år synes ekstra tungt på grund af corona-situationen. I weekenden blev der …


Beredskabsøvelser på Amagerværket

I denne uge afholder politiet i samarbejde med HOFOR beredskabsøvelser på Amagerværket på Amager. Øvelserne kan indebære støj og større aktivitet omkring værket end normalt. ”Vores forsyninger med energi og vand er vitale for borgerne, …


Skyller du julegaverne ud i toilettet?

Du kan miste 20.000 kroner på et år, hvis dit toilet løber. HOFOR opfordrer forbrugerne til at stoppe de løbende toiletter. “Det er langt sjovere at bruge pengene på julegaver end at skylle dem ud …


Ny kampagne: Fjernvarme er fremtidens forsyning

Fjernvarme er grøn, sikker og billig. Det er bl.a. derfor, at 99 pct. af københavnerne bruger denne energikilde. Dansk Fjernvarme markedsfører i en ny kampagne fjernvarmen og de mange fordele, den har. HOFOR bakker naturligvis …


International toiletdag: Pas på kummen

Den 19. november er der International toiletdag med fokus på sanitære forhold på verdensplan. Med danske briller er det anledning for HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, til at minde om, hvad der må komme i toiletkummen og …


Drikkevand fra HOFOR overholder alle grænseværdier

Grænseværdierne for pesticider er overholdt på alle HOFORs vandværker, og HOFOR har IKKE fået dispensation til at tillade overskridelser. Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet har en række danske vandværker de seneste syv år fejlagtigt fået dispensationer …


HOLD på vandet – tørken giver problemer

Den aktuelle tørke fik mange til at tænde for vandhanerne i søndags, og det gav problemer med forsyningen af vand. Det gode vejr fortsætter, og derfor opfordrer HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, alle sine forbrugere til at …


Nu vil regnvand ikke stoppe trafikken helt så ofte

Syv gange inden for de seneste 11 år har Helsingørmotorvejen og Lyngbyvejen stået under vand og måtte lukke grundet de stadig hyppigere skybrud. Nu er en gangtunnel blevet omdannet til et skybrudsbassin, og det vil …


HOFOR er glad for politisk forlig om stramme krav til biomassens bæredygtighed

En ny politisk aftale stiller krav om, at alle danske el- og varmeværker over for myndighederne skal kunne dokumentere, at de kun anvender biomasse fra skove, der er i vækst, og hvor biodiversiteten beskyttes. “HOFOR …


Sparetip: Tænd langsomt for varmen

Efter en varm sensommer er det tid til igen at tænde for varmen i radiatorerne. Med en ny fyringssæson i sigte er der mange penge at spare ved at følge et par simple råd og …


HOFOR gør døde tyske træer til grøn fjernvarme i København

En del af træerne fra den omfattende skovdød i det centrale Europa bliver til biomasse i hovedstadsen. Når det håndteres rigtigt, er det godt for de tyske skove, for klimaet og for fjernvarmeforbrugerne i København. …


Ny kampagne sætter fokus på bygassens grønne fordele

HOFOR og Frederiksberg Forsyning har netop lanceret en kampagne, der med kærlig inspiration fra Olsen-Banden konstaterer, københavnerne er “skidegode”, fordi de med til at gøre byen mere grøn, når de går på toilettet. Og at …


Nu går startskuddet til byggeriet på Værket ved Thorsbro

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, har skrevet under på store kontrakter med Robotek A/S, Vand & Teknik A/S og LM Byg A/S om byggeriet af et nyt, moderne vandværk på den gamle vandværksgrund i Ishøj. På Køgevej …


Kom inden for portene på Amagerværket

Kom helt tæt på et højteknologisk kraftvarmeværk, når HOFOR slår dørene op for Amagerværkets nye blok fire, AMV4. For første gang nogensinde kan man køre en tur i egen bil på værkets grund og på …


Et vigtigt skridt på vej mod blødere drikkevand i hovedstadsområdet

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, er i gang med at modernisere og indføre blødgøring af drikkevandet på virksomhedens i alt syv regionale vandværker. Nu har HOFOR valgt de rådgivere, som i et tæt samarbejde med forsyningsselskabet skal …


HOFORs første store solcellepark leverer nu strøm til 4000 husstande

HOFORs solcellepark ved Kikkenborg syd for Lemvig er bygget færdig. I maj måned blev den sluttet på det offentlige elnet, og 4000 familier nyder nu godt af den grønne strøm fra parken. HOFOR søger andre …


Høring om udledning af spildevand

Hvorfor udleder man spildevand til vandmiljøet? Hvad gør spildevandet ved naturen, vandmiljøet og badevandet? Hvordan kan udledningerne reduceres? Og hvad koster en reduktion samfundet og den enkelte forbruger? “I HOFOR mener vi, at der er …


HOFOR knokler for at undgå udledning af spildevand i Nordhavn-projekt

HOFOR samarbejder intenst med bl.a. andet miljøvirksomheden Krüger for at vurdere forskellige løsninger, og man håber helt at kunne undgå udledning af mekanisk renset spildevand. I første omgang var udledningen udskudt til oktober, men nu …


HOFOR: Massive investeringer i ny infrastruktur vil reducere spildevandsudledningerne

95 pct. af HOFORs spilde- og regnvand sendes i dag til rensningsanlæg. Men det tal bliver højere fremover. Spildevandsselskabet investerer over de kommende 15 år godt 20 milliarder kr. i en ny infrastruktur, der vil …


Inga er klar til at tygge sig gennem Nordhavns undergrund

Tirsdag fik en tonstung tunnelboremaskine navnet Inga, og er nu i gang med de første meter i undergrunden. På en byggeplads i Nordhavn står projektfolk fra HOFOR og M.J. Eriksson samlet i mindre grupper rundt …


Udledning af spildevand i Øresund: facts og baggrund

Der har været megen debat om en planlagt udledning af spildevand i Øresund. Nu er det besluttet at udskyde udledningen. Her kan du læse mere om, hvad der ligger bag, hvorfor det hidtil ikke har …


Udledning af spildevand til Øresund er udskudt til efteråret

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen har søndag krævet, at HOFOR udskyder arbejdet med at forankre og sikre spildevandsledningen til Lynetten. Dermed er også udledningen af spildevand udskudt til oktober 2020. Det betyder, at arbejdet …


Kortvarig udledning af spildevand til sejlrenden Kongedybet i Øresund er udskudt til mandag

Opdateret 24.05.2020 kl. 10.50: I forbindelse med et nybyggeri på Svanemølleholmen i Nordhavn er HOFOR nødt til at sikre, at en vital spildevandsledning kan tåle, at der bygges oven på den. Dette arbejde er planlagt …


Coronakrisen har styrket HOFORs lækagejagt

Da coronavirussen satte nogle opgaver hos HOFOR på pause, gav det i stedet en mulighed for at intensivere jagten på lækager. Det har været godt nyt for vandrørene i Brøndby Kommune. De seneste par måneder …


Syv års tunnelarbejde i Hvidovre er afsluttet

Der mangler kun små afslutninger i kantsten og asfalt på Hvidovrevej før HOFORs arbejde med en i alt 3,4 km lang kloaktunnel gennem Hvidovre er afsluttet. I syv år har projektet været i gang, og …


HOFORs afsked med sort kul en milepæl for grøn hovedstad

HOFOR har netop taget et afgørende skridt mod at levere CO2-neutral fjernvarme til Københavns 600.000 indbyggere. Amagerværket, der producerer fjernvarme til byen, fyrer nu udelukkende med bæredygtig biomasse. Det er et endegyldigt farvel til forurenende …


Genåbning: Skyl vandsystemet godt igennem

Når landets arbejdspladser genåbner bør det ske på den rigtige måde. Både rørene til det kolde og det varme skal skylles godt igennem for at undgå bakterier i vandet. HOFOR giver her en enkel opskrift …


Spar penge på regningen ved at lukke langsomt for varmen nu

Landet er i disse corona-tider lukket ned, men rundt om i de danske hjem banker varmeanlæggene stadig mange steder på fuld drøn. Brug 5 minutter nu her på at skrue langsomt ned for varmen – …


Stadig fuld gang i renovering af landets næststørste vandværk

Coronavirus og øget trafik har givet nye udfordringer i arbejdet med at renovere Værket ved Søndersø. Alligevel kører byggeriet ved Danmarks næststørste vandværk stadig efter tidsplanen. Coronaudbruddet har vendt hverdagen på hovedet for mange danskere, …


Sådan sænker du tomme bygningers energiforbrug

I denne tid står mange kontorer, erhvervsbygninger, skoler og undervisningsinstitutioner tomme. HOFOR giver her gode råd til, hvordan til man reducerer energiforbruget i de mennesketomme bygninger. Det er altid den enkelte bygningsejers ansvar at drifte …


Grønt lys til Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

HOFOR og Frederiksberg Forsyning har nu fået officiel tilladelse til at anlægge Kalvebod Brygge Skybrudstunnel fra Gl. Kongevej/Vodroffsvej til Kalvebod Brygge med udløb i Københavns Havn. I løbet af foråret går første fase af arbejdet …


Varm vinter luner i pengepungen

Vinteren 2019/20 har været den varmeste nogensinde i Danmark. Set i forhold til gennemsnitstemperaturen (målt ved graddage) for de seneste ti år har den været 20 procent varmere. De milde vintertemperaturer får positiv betydning for …


Vandselskaber i fælles front: Drop sprøjtegift i haven

Ny kampagne fra Novafos og HOFOR opfordrer haveejerne til at droppe sprøjtegiften. Et pift med sprøjtegiften på ukrudtet i blomsterbedet, mosset mellem fliserne eller lusene i køkkenhaven. Det lyder måske harmløst, men faktisk er en …


Corona: Få ændringer for dig som kunde

Du får stadig vand, varme og gas, præcis som du er vant til. Vi tager naturligvis den aktuelle covid19-situation meget alvorligt og følger udviklingen tæt, for at vi kan beskytte både vores medarbejdere og kunder …


Visionær maskinmester fra Nørrebro løb med årets energipris

Maskinmester Kurt Hansen fra Københavns Erhvervsakademi (KEA) er årets vinder af Den Gyldne Termostat. Prisen er indstiftet af forsyningsselskabet HOFOR og gives til en person, der har sat markant ind på energibesparelser og gjort en …


Fremtidens grønne fjernvarme i hovedstadsområdet på tegnebrættet

Arbejdet med at fastlægge rammerne for fremtidens fjernvarme i hovedstadsområdet er netop gået i gang. Det sker i et tæt samarbejde mellem hovedstadsområdets tre fjernvarmeleverandører CTR, VEKS og HOFOR. Projektet kaldes “Fremtidens fjernvarmeforsyning i hovedstadsområdet …


Tæt samarbejde skal sikre succes med stor vandværksrenovering

HOFOR gik i gang med at opbygge samarbejdet mellem rådgivere og entreprenører flere måneder inden, selve byggeriet gik i gang. God beslutning, lyder det fra både HOFOR og entreprenørerne. Det er ikke kun blomsterne, der …


HOFOR svarer på kritik af biomasse fra Brasilien (opdateres løbende)

Opdateret mandag den 9/3-2020, kl. 10:30 TV2 viste søndag d. 23. februar det første af flere kritiske indslag om HOFORs indkøb af biomasse fra Brasilien til det nye biomassefyrede kraftvarmeværk AMAGER 4 (også kaldet BIO4) …

HOFOR Logo