Skjult FaceBook tracking ikon At arbejde i HOFOR - HOFOR

Dit engagement og dine kompetencer er vores vigtigste redskab, når vi skal skabe bæredygtige byer.

To kolleger står i HOFOR-fjernvarmetunnel

Som medarbejder i HOFOR er du med til at skabe rammerne for din karriere både løbende og via den årlige udviklingssamtale med din nærmeste leder. Her vil I sammen aftale, hvad du skal arbejde med det kommende år, og hvad det vil kræve af nye færdigheder og viden.

Karriereveje og god ledelse

HOFOR har en karriereudviklingsmodel, der med tre forskellige spor lægger op til, at du kan gøre karriere inden for følgende områder:

  • Leder
  • Projektleder
  • Specialist

Med karrieremodellen får du en ramme med mulighed for at realisere dine ambitioner og potentiale i samspil med din daglige leder.

God ledelse er et vigtigt fokuspunkt i HOFOR. Som leder udarbejder du en udviklingsplan i samspil med din chef, og du får løbende feedback på din lederrolle. Hvis du er helt ny leder, deltager du i et eksternt lederudviklingsforløb, hvor du bliver klædt på til at varetage lederrollen.

Hvis du allerede har ledelseserfaring, målretter vi din udvikling gennem eksempelvis individuel ledersparring, coaching eller eksterne ledernetværk. Du får også mulighed for at deltage i et lederudviklingsforløb for erfarne ledere.

Et sundt arbejdsmiljø

Et sikkert, sundt og inspirerende arbejdsmiljø er et arbejdsmiljø, hvor der er fokus på åbenhed og dialog, og hvor du som medarbejder løbende bliver involveret og orienteret.

Vi vægter et sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives fysisk og psykisk. Vi er bevidste om, at arbejdsmiljøet skal udvikles i takt med, at organisationen udvikler sig.

For hele tiden at kunne forbedre arbejdspladsen, gennemfører vi jævnligt trivselsmålinger og medarbejderudviklingssamtaler, hvor der er mulighed for at give og modtage feedback.

Balance mellem arbejde og fritid

Som medarbejder i HOFOR vil du desuden opleve, at vi lægger vægt på, at der er balance imellem arbejde og fritid.

I mange af de job, der er i HOFOR, har medarbejderne mulighed for at indgå i en flekstidsordning, hvor arbejdstiden kan planlægges med gensidig fleksibilitet, så der både tages hensyn til jobbet og privatlivet.

Vi tror på, at vi får gladere og mere produktive medarbejdere, når der er mulighed for at have en sund balance imellem arbejde og fritid.