Skjult FaceBook tracking ikon Klimatilpasning | HOFOR

Vi er i gang med flere store projekter, der skal sikre København og omegnskommunerne bedre mod fremtidens store regnskyl.

Efter de voldsomme skybrud i somrene 2010 og 2011, som medførte oversvømmelser i hele hovedstadsområdet, er der opstået et stort politisk og folkeligt ønske om at skybrudssikre byerne.

HOFOR er med i mange forskellige projekter, der alle har det til fælles, at de på forskellig vis skal ruste os til den øgede nedbør, man forventer i fremtiden. Projekterne er alt fra klassiske anlægsprojekter til mere progressive løsninger.

Billede af regnvandsbassin under jorden
På dette billede kan du se et af vores underjordiske regnvandsbassiner, hvor spildevandet opbevares.

Store underjordiske haller opsamler regnvandet

HOFOR har i alt bygget tolv underjordiske haller, og de er den direkte årsag til, at vandet i Københavns indre havneområde i dag er så rent, at man kan bade i det. Under skybrud, hvor pladsen er trang i kloaksystemet, opbevares spildevandet i de store haller.

På den måde sikres det, at spildevandet ikke (som tidligere) ledes direkte ud i havnen. Vores største bassin har meget passende fået navnet ”Colosseum”, og kan indeholde imponerende 30.000.000 liter.

Vandet i havnen er blevet rent nok til at bade i

Foreløbig har det rene vand resulteret i, at der er etableret havnebade på Islands Brygge, ved Fisketorvet og i Sydhavnen samt badestrande ved Amager Strandpark og Svanemøllebugten.

Der er også planer om en badestrand ved Kalveboderne samt genopretning af et godt vandmiljø ved flere åer, bl.a. Harrestrup Å. Havnebadet ved Islands Brygge kan bruges af vinterbadere.

Skaterbane beskytter beboere mod oversvømmelse

Ved skybruddet 2. juli 2011 løb der store mængder vand i gaderne, og flere kloakdæksler på Strandvejen sprang af som følge af de overbelastede kloakker.

Noget måtte derfor gøres, og løsningen blev en kanal, der aflaster kloaksystemet og leder skybrudsvandet ud i havnen. HOFOR samarbejdede med Nordvand om at sikre WHO og boligblokkene ved Hellerup skole mod oversvømmelse ved skybrud.

Kanalen går igennem Hellerup Skoles gård, så derfor blev der tænkt kreativt, så eleverne på skolen også kan få glæde af kanalen. Der er kun vand i kanalen ved skybrud, hvor kloakkerne ikke kan klare vandmasserne.

Resten af tiden nyder eleverne kanalen, der er udformet som en skaterbane. Om vinteren bruger de den som kælkebakke.

billede af børn på en skaterbane

HOFORs skybrudsprojekter omfatter alt lige fra etablering af tunneler, bassiner og vejriste til ombygning af pladser og parker samt udvidelse af åer og vandløb:

Se HOFORs projekter inden for skybrudssikring