Skjult FaceBook tracking ikon Klimatilpasning - HOFOR

Vi er i gang med flere store projekter, der skal sikre København og omegnskommunerne bedre mod fremtidens store regnskyl.

Efter de voldsomme skybrud i somrene 2010 og 2011, som medførte oversvømmelser i hele hovedstadsområdet, er der opstået et stort politisk og folkeligt ønske om at skybrudssikre byerne.

HOFOR er med i mange forskellige projekter, der alle har det til fælles, at de på forskellig vis skal ruste os til den øgede nedbør, man forventer i fremtiden. Projekterne er alt fra klassiske anlægsprojekter til mere progressive løsninger.

Billede af regnvandsbassin under jorden
På dette billede kan du se et af byens underjordiske regnvandsbassiner, hvor spildevandet opbevares.

Store underjordiske haller opsamler regnvandet

HOFOR har bygget en række underjordiske haller og bassiner, og de er den direkte årsag til, at vandet i Københavns indre havneområde i dag er så rent, at man kan bade i det. Under skybrud, hvor pladsen er trang i kloaksystemet, opbevares spildevandet i de store haller og ledes videre til renseanlægget, når der er plads i systemet.

På den måde sikres det, at spildevandet ikke (som tidligere) ledes direkte ud i havnen. Vores største bassin har meget passende fået navnet ”Colosseum”, og kan indeholde imponerende 30.000.000 liter.

Colosseum

Vandet i havnen er blevet rent nok til at bade i

Foreløbig har det rene vand resulteret i, at der er etableret flere havnebade fra Nordhavn og gennem havnen helt ned til Sydhavn samt badestrande ved Amager Strandpark, Valby Strandpark og Svanemøllebugten.

Der er også planer om genopretning af et godt vandmiljø ved flere åer, bl.a. Harrestrup Å.

Planer for fremtiden

For at sikre hovedstadsområdet mod oversvømmelser efter skybrud og kraftig regn, arbejder HOFOR med en lang række skybrudsprojekter i samarbejde med kommunerne.

Skybrudsprojekterne omfatter alt lige fra etablering af tunneler, bassiner og vejriste til ombygning af pladser og parker samt udvidelse af åer og vandløb. HOFOR har alene i København planer for 13 mia. kr. og projekterne vil være færdige omkring 2035.

Projekterne handler grundlæggende om at kunne lede regnvandet uden om de eksisterende kloakker, så de ikke løber over, og i sidste ende lede regnvandet til renseanlæg eller ud i havet.


Se HOFORs projekter inden for skybrudssikring

Alt fra klimarender til store skybrudstunneler er med til at sikre hovedstadsområdet mod de stigende regnmængder.