Skjult FaceBook tracking ikon Medarbejdergoder - HOFOR

Som medarbejder i HOFOR har du adgang til en lang række fordele. Få et overblik her.

Hjemmearbejde

HOFOR er en fleksibel arbejdsplads, og vi ser positivt på muligheden for hjemmearbejde i de roller, hvor det er muligt. Placering af arbejdstimerne og arbejdssted foregår efter aftale med nærmeste leder.

Ved regelmæssigt hjemmearbejde, dvs. mindst en dag om ugen eller ca. to timer om dagen, kan din leder beslutte, at du fx. kan tilbydes at låne it-udstyr til hjemmearbejdspladsen.

Pension

I HOFOR har alle medarbejdere en pensionsordning koblet på deres lønpakke. Pensionsselskab og indbetalingsprocent afhænger af, hvilken overenskomst man er ansat under.

Omsorgsdage

I Hofor er alle forældre berettiget til to omsorgsdage, med løn, om året pr. barn fra og med det kalenderår, hvor barnet er født, til og med det kalenderår, hvor barnet fylder syv år. Omsorgsdagene tildeles biologiske forældre, adoptivforældre og indehavere af forældremyndigheden. Det er dog en forudsætning, at barnet har adresse hos dig eller regelmæssigt samkvem med dig.

Barn syg

Alle medarbejdere har ret til frihed i forbindelse med barn syg. Regler for barn syg afhænger af, hvilken overenskomst man er ansat under.

Lønregulering

Den årlige individuelle lønvurderingsproces i HOFOR går i gang i slutningen af oktober. Lønvurderingen foretages af den nærmeste leder ud fra udvalgte kriterier.

Ferie

Alle medarbejdere har ret til fem ugers ferie samt fem feriefridage.

Sundhedsforsikring

HOFOR har tegnet en sundhedssikring for alle medarbejdere i Gjensidige forsikring, som garanterer hurtig undersøgelse og behandling, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

Medarbejderudvikling

I HOFOR har vi stort fokus på personlig og faglig udvikling. Vi holder årlige udviklingssamtaler hvor der tales om trivsel, forventninger, udvikling og om fremtiden. Disse samtaler er med til at sikre, at medarbejderens potentiale og kompetencer udvikles og anvendes bedst muligt.

Løbende kompetenceudvikling

I HOFOR har vi fokus på kompetenceudvikling og ønsker at sikre, at der er overensstemmelse mellem arbejdsopgaver og medarbejdernes kompetencer. Relevant kompetenceudvikling finder sted både i det daglige arbejde og ved at deltage i kursus- og udviklingsaktiviteter.

Kantineordning

I HOFOR har vi en kantine i Vejlandshus og på Amagerværket. I kantinen kan der på daglig basis købes frokost til en fordelagtig pris. Du har også mulighed for at bestille mad med hjem, via vores takeaway-ordning.

Massage

HOFOR har etableret en massageordning af uddannede massører og fysioterapeuter på de fleste lokationer via den eksterne udbyder CityFys. Det koster kr. 80 kr. for en halv times massage (inklusiv omklædning).

Personaleforeningen

Foreningens formål er at skabe socialt samvær blandt medarbejderne, og at være med til at skabe en arbejdsplads med åbenhed og kendskab til hinanden, på tværs af organisationen. Som medlem af personaleforeningen får du bl.a. gode rabatter på biografture, cirkusforestillinger, foredrag og meget andet.

LogBuy

Vi har i HOFOR indgået en aftale med LogBuy, der giver dig adgang til fordelagtige rabataftaler. Flere end 3000 rabatpartnere er med i LogBuys fordelsprogram, og du kan få rabat på alt fra restauranter, rejser, fitness, forsikring, koncerter/teater og meget mere.

DSB Erhvervskort

Som månedslønnet medarbejder i HOFOR kan du indgå en bruttolønsordning vedrørende DSB Erhvervskort, hvor du kan spare op til 50% på din daglige transport til og fra arbejde. Erhvervskortet er som et helt almindeligt periodekort til bus, tog og metro – bare billigere, fordi du betaler kortet via et træk fra din bruttoløn og derfor ikke betaler skat af beløbet.

Parkering

Som månedslønnet med fast arbejdssted på Ørestads Boulevard 35, 2300 København S (Vejlandshus) har du mulighed for at indgå en bruttolønsaftale om parkering. Aftalen giver ret til parkering i nærheden af Vejlandshuset. Prisen fratrækkes din månedsløn før skat.

Renseordning

Som medarbejder i HOFOR har du mulighed for at få ordnet dit rense- og vasketøj. Vi samarbejder med virksomheden, Butlers, som henter og bringer tøjet på onsdage og fredage i Vejlandshus.

Fest

I HOFOR afholder vi en årlig julefrokost samt en sommerfest hvert andet år.

Julegaver

Som medarbejder i HOFOR forkæles du hvert år med en julegave, som du selv vælger. HR sammensætter et udvalg af julegaver, så der er lidt for enhver smag.