Skjult FaceBook tracking ikon Hvilken del af vandledningen er vores, og hvilken er HOFORs? - HOFOR

Matrikelgrænsen markerer ejerskabet.

HOFOR ejer vandledningen frem til matrikelgrænsen for jeres ejendom. Fra matrikelgrænsen ejer I som kunde både jordledning og alle vandrør – det der samlet bliver kaldt for ejendommens vandinstallation.

Hvem står for driften af vandledningen?

I har selv ansvaret for ledninger og installationer fra skel til bygning.

Vi drifter og vedligeholder ledning og stophane uden for matrikelskellet.

Her kan I se en skitse af en vandstikledning og matrikelskellet:Skitse af vandstikledning og matrikelskel

Kan I hjælpe med vores vandinstallation?

HOFOR må ikke udføre arbejde på ejendommens vandinstallation. Det kræver en autoriseret VVS’er.