Skjult FaceBook tracking ikon Priser på vand 2023 i Albertslund for erhverv - HOFOR

Pr. 1. januar 2023 er prisen på vand 64,29 kr. pr. m3.

Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Desuden betales der for at have en vandmåler.

Vandprisens sammensætning

En m³ (1.000 liter) koldt vand koster:

PriselementKr.
Vandtakst (kr./m3)12,17
Vandafgift6,37
Spildevandstakst32,89
Moms12,86
I alt64,29

Målerabonnement

Målerkapacitetekskl. moms (kr./m3)inkl. moms (kr./m3)
Målerafgift (2×1,5 m3)80100
3 m36075
5 m37088
7 m3100125
10 m3180225
15 m3525656
20 m3250313
50 m38001.000
80 m31.9502.438
100 m33.8904.863

Tilslutningsbidrag

Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel, som ikke tidligere har haft indlæg af vand. Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameterekskl. momsinkl. moms
3213.81117.264
4021.57926.974
5033.71742.146
6353.53066.912
7577.01496.267
90109.243136.554
110163.190203.987

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgående omkostninger.

Omlægning og flytning af stik

Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, samt pris for fraskæring af stik som tidligere har være tilsluttet:

Diameterekskl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
326.9058.632
4010.78913.487
5016.85821.073
6326.76533.456
7538.50748.134
9054.62268.277
11081.595101.994

Sprinklerafgift

Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg uden måler. Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for den pågældende ejendom. Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for sprinkleranlægget.

Gældende for:ekskl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
Under 100 sprinklere1.0001.250
Fra 100-9993.5004.375
1000 sprinklere og derover7.0008.750

ForsynOmeter

ForsynOmeter er HOFORs energistyringssystem. Et servicetilbud til kunder med store ejendomme, der kan hjælpe med at optimere energi- og vandforbruget.

ForsynOmeterekskl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
Oprettelse9751219
Årligt abonnement1.4001.750

Det går pengene til

Vi beskytter dit grundvand, vedligeholder rørene i jorden, renoverer vandværker, så de kan levere blødere vand, og moderniserer kloaksystemet, så vi i fremtiden kan undgå oversvømmelser ved skybrud og kraftig regn.