Skjult FaceBook tracking ikon Fjernvarme årsregning for erhverv - side 3 - HOFOR

Klik på de grønne punkter på regningen herunder for en forklaring, eller gå direkte til liste med forklaringer.

Gå til side: 1, 2, 3, 4, 5 af denne regning. Se flere regningsforklaringer

Fjernvarme årsregning for erhverv – side 3

 Udråbstegn som ikon
Målernummer

Her kan du se, hvilke måleres forbrug der er medtaget på regningen. Målernummeret står på din måler, og det skal gerne svare til målernummeret angivet på dit selvaflæsningskort. Hvis det ikke gør det, kan det skyldes at du har fået skiftet din måler siden sidste aflæsning.

 Udråbstegn som ikon
Faktor

Bruges kun, hvis du har en måler, hvor det registrerede forbrug skal ganges med en konstant (faktor), for at få det reelle forbrug.

 Udråbstegn som ikon
Dato

Datoerne viser hvornår vi har modtaget aflæsninger fra dig – eller hvilken dato vi har beregnet dit forbrug.

 Udråbstegn som ikon
Aflæsning

Her vises de seneste aflæsninger, som vi har modtaget fra dig.

Hvis der står beregnet ud for din seneste aflæsning, har vi ikke modtaget en aflæsning af dit reelle forbrug.

Vi vil derfor gerne have en aflæsning fra dig hurtigst muligt. Husk at aflæse måleren, næste gang du får et aflæsningskort.

 Udråbstegn som ikon
HOFOR Fjernvarme P/S

Viser, hvilke af HOFORs selskaber du betaler til.

 Udråbstegn som ikon
Fjernvarme energi

Er betaling for henholdsvis dit varmeforbrug og produktionen af varmen.

 Udråbstegn som ikon
CO2-afgift, SO2-afgift, NOx-afgifter, Energiafgift og Affaldsvarmeafgift

HOFOR er pålagt at opkræve en række afgifter til staten.

Størrelsen af afgifterne fastsættes af staten og afregnes pr. forbrugt MWh.

 Udråbstegn som ikon
Effektbetaling

Er et fast årligt abonnement, som er bestemt af ejendommens størrelse, anvendelse og isolering.

 Udråbstegn som ikon
Afkøling merpris

God afkøling giver dig en bonus, for lidt afkøling giver dig en merudgift.

 Udråbstegn som ikon
Opkrævet aconto

Vi modregner de acontobeløb, som vi har sendt regninger på siden sidste årsregning – uanset om de er betalt eller ej.

Hvis du boede på din nuværende adresse ved sidste årsregning, indeholder posten også det Aconto for perioden, som du betalte på din sidste årsregning.

Et generelt regneeksempel:

Du har betalt 3 acontoregninger a 4.750 kr. inklusiv moms – og 4.750 kr. inklusiv moms under Aconto for perioden på din sidste årsregning.

Du er altså samlet blevet opkrævet 19.000,00 kr. inklusiv moms på et år, svarende til 15.200,00 kr. eksklusiv moms.

Sidstnævnte beløb står under Opkrævet aconto på den nyeste årsregning.

 Udråbstegn som ikon
Aconto for perioden

Beløbet dækker aconto for den nævnte periode. På din næste årsregning indgår beløbet i Opkrævet aconto.

 Udråbstegn som ikon
Øvrige ydelser

Posten står kun på din regning, hvis du skal betale gebyrer – eller vi har leveret andre ydelser til dig.