Skjult FaceBook tracking ikon Priser på vand 2023 i København for erhverv - HOFOR

Pr. 1. januar 2023 er prisen på vand 38,96 kr. pr. m3.

Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Desuden betales der for at have en vandmåler.

Vandprisens sammensætning

En m³ (1.000 liter) koldt vand koster:

PriselementKr.
Vandtakst (Kr./m3)7,29
Vandafgift6,37
Spildevandstakst17,51
Moms7,79
I alt38,96

Målerabonnement

Målerkapacitetekskl. moms kr.inkl. moms kr.
2,5 m3384480
6 m39201.150
10 m31.5281.910
15 m32.2882.860
Qn 406.1127.640
Qn 659.92812.410
Qn 10015.30419.130
150 mm og større22.84828.560

ForsynOmeter

ForsynOmeter – CTSekskl. moms kr.inkl. moms kr.
Tilslutningspris pr. M-busmåler1.9252.406
Årligt abonnement pr. måler100125

Tilslutningsbidrag

Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel, som ikke tidligere har haft indlæg af vand. Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameterekskl. momsinkl. moms
3213.81117.264
5033.71742.146
6353.53066.912
7577.01496.267
90109.243136.554
110163.190203.987

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgående omkostninger.

Omlægning og flytning af stik

Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, samt pris for fraskæring af stik som tidligere har være tilsluttet:

Diameterekskl. momsinkl. moms
5016.85821.073
6326.76533.456
9054.62268.277
11081.595101.994

Sprinklerafgift

Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg, uden måler. Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for ejendommen. Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for sprinkleranlægget.

Gældende for:ekskl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
Under 100 sprinklere1.5201.900
Fra 100-9996.0807.600
1000 sprinklere og derover9.92012.400

ForsynOmeter

ForsynOmeter er HOFORs energistyringssystem. Et servicetilbud til kunder med store ejendomme, der kan hjælpe til at optimere energi- og vandforbrug.

ForsynOmeterekskl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
Oprettelse9751219
Årligt abonnement 1.4001.750
Levering af forbrugsdata på daglig basis med timeværdier (via. SFTP)
Etablering9751219
Årligt abonnement150188

Det går pengene til

Vi beskytter dit grundvand, vedligeholder rørene i jorden, renoverer vandværker, så de kan levere blødere vand og moderniserer kloaksystemet, så vi i fremtiden kan undgå oversvømmelser ved skybrud og kraftig regn.