Skjult FaceBook tracking ikon Priser på vand 2022 i København for erhverv - HOFOR

Pr. 1. januar 2022 er prisen på vand 38,64 kr. pr. m3.

Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Desuden betales der for at have en vandmåler.

Vandprisens sammensætning

En m³ (1.000 liter) koldt vand koster:

PriselementKr.
Vandtakst (Kr./m3)7,75
Vandafgift6,37
Spildevandstakst16,79
Moms7,73
I alt38,64

Målerabonnement

Målerkapacitetekskl. moms kr.inkl. moms kr.
2,5 m3384480
6 m39201.150
10 m31.5281.910
15 m32.2882.860
Qn 406.1127.640
Qn 659.92812.410
Qn 10015.30419.130
150 mm og større22.84828.560

ForsynOmeter

ForsynOmeter – CTSekskl. moms kr.inkl. moms kr.
Tilslutningspris pr. M-budmåler3.0003.750
Årligt abonnement pr. måler600750

Tilslutningsbidrag

Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel, som ikke tidligere har haft indlæg af vand. Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameterekskl. momsinkl. moms
5031.68339.604
6350.30062.875
90102.653128.316
110153.345191.681

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgående omkostninger.

Omlægning og flytning af stik

Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, samt pris for fraskæring af stik som tidligere har være tilsluttet:

Diameterekskl. momsinkl. moms
5015.84119.802
6325.15031.438
9051.32764.158
11076.67395.841

Sprinklerafgift

Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg, uden måler. Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for ejendommen. Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for sprinkleranlægget.

Gældende for:ekskl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
Under 100 sprinklere1.5201.900
Fra 100-9996.0807.600
1000 sprinklere og derover9.92012.400

ForsynOmeter

ForsynOmeter er HOFORs energistyringssystem. Et servicetilbud til kunder med store ejendomme, der kan hjælpe til at optimere energi- og vandforbrug.

ForsynOmeterekskl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
Oprettelse500625
Årligt abonnement 1.4001.750
Levering af forbrugsdata på daglig basis med timeværdier (via. SFTP)
Etablering500625
Årligt abonnement8001.000

Det går pengene til

HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til borgerne og håndtere deres spildevand. Udgifter og indtægter skal balancere, og HOFOR arbejder til stadig på at nedbringe omkostningerne. Opgaver som beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud, hører blandt de vigtige opgaver, som borgernes betaling går til i de enkelte kommuner.