Skjult FaceBook tracking ikon Priser på spildevand i 2023 - Rødovre - HOFOR

Prisen justeres hvert år pr. 1. januar.

Når prisen ændres på et andet tidspunkt, end hvor periodeopgørelserne laves, beregnes forbruget lineært over perioden. Denne beregning anvendes til at fastlægge, hvilket forbrug der skal afregnes til hvilke priser.

Kunder, der kan eftervise et væsentligt anderledes tidsmæssigt forbrugsmønster, reguleres i forhold til de faktiske forhold. Sker der væsentlige ændringer i omkostninger hos Spildevandselskabet, kan det blive nødvendigt at ændre prisen i løbet af året. Her gælder samme regler, som beskrevet ovenfor, for hvordan vi udregner, hvilket forbrug der skal afregnes til hvilke priser.

Pr. 1. januar 2023 er prisen på spildevand i Rødovre følgende:

PriselementKr.
Spildevandstakst21,98
Moms5,50
I alt27,48
Såfremt man aftager over 500 m3, skal man betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over 500 m3:ekskl. moms (kr./m3)inkl. moms (kr./m3)
500-20.000 m317,5821,98
Over 20.000 m38,7910,99

Ovenstående priser er kun gældende for erhvervskunder tilmeldt trappemodelsordningen.

Se mere her: Trappemodel

Priserne gælder for vandforbrug efter måler, skøn eller oppumpet fra egen boring. Der opkræves dog ikke betaling for vandafledning for ejendomme, der ikke er tilsluttet spildevandsanlæg og virksomheder med et dokumenteret vandforbrug, der ikke afledes. Der kan desuden søges om refusion af spildevandstakst for vand, der på grund af ledningsbrud ikke er ledt til kloak.

Vandprisens sammensætning

En m3 (1.000 liter) koldt vand koster:

PriselementKr.
Vandtakst (Kr./m3)11,63
Vandafgift6,37
Vandafledningsbidrag21,98
Moms10,00
I alt49,98

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.

Tilslutningsbidrag udgør i 2023 kr. 74.683 kr. inkl. moms pr. boligenhed. For erhvervsejendomme betales 74.683 kr. pr. påbegyndt 800 m2 matrikelareal.

Det går pengene til

Vi beskytter dit grundvand, vedligeholder rørene i jorden, renoverer vandværker, så de kan levere blødere vand og moderniserer kloaksystemet, så vi i fremtiden kan undgå oversvømmelser ved skybrud og kraftig regn.