Skjult FaceBook tracking ikon Bygas kvartalsregning for erhverv - side 3 - HOFOR

Klik på de grønne punkter på regningen herunder for en forklaring, eller gå direkte til liste med forklaringer.

Gå til side: 1, 2, 3, 4 af denne regning. Se flere regningsforklaringer

Bygas kvartalsregning for erhverv – side 3

 Udråbstegn som ikon
Målernummer

Her kan du se hvilke målere, der er omfattet af regningen. Målernummeret kan du også finde på selve måleren.

 Udråbstegn som ikon
Faktor

Bruges kun hvis du har en måler, hvor det registrerede forbrug skal ganges med en konstant (faktor), for at få det reelle forbrug.

 Udråbstegn som ikon
Dato

Datoerne viser hvornår vi har modtaget aflæsninger fra dig – eller hvilken dato vi har beregnet dit forbrug.

 Udråbstegn som ikon
Aflæsning

Her vises de seneste aflæsninger, som vi har modtaget fra dig. Hvis der står beregnet ud for din seneste aflæsning, har vi ikke modtaget en aflæsning af dit reelle forbrug. Vi vil derfor gerne have en aflæsning fra dig hurtigst muligt. Husk at aflæse måleren, næste gang du får et aflæsningskort.

 Udråbstegn som ikon
HOFOR Bygas P/S

Viser, hvilke af HOFORs selskaber du betaler til.

 Udråbstegn som ikon
Gas

Din samlede udgift for gas i den periode, som din regning dækker, inkl. målerabonnement, statsafgifter, m.m. På regningens side 4 finder du din gennemsnitspris for perioden.

 Udråbstegn som ikon
Abonnement

Abonnementet dækker en del af vore faste omkostninger til produktion, ledningsnet, administration mv.

 Udråbstegn som ikon
CO2-afgift, SO2-afgift, NOx-afgifter og Energiafgift

HOFOR er pålagt at opkræve en række afgifter til staten. Størrelsen af afgifterne fastsættes af staten og afregnes pr. forbrugt MWh.

Du kan på regningens side 4 se detaljerne i opkrævningen af statsafgifterne.

 Udråbstegn som ikon
Opkrævet aconto

Beløbet dækker den aconto der blev opkrævet på din sidste kvartalsregning.

Beløbet modregnes på din næste kvartalsregning.

 Udråbstegn som ikon
Øvrige ydelser

Posten står kun på din regning, hvis du skal betale gebyrer – eller vi har leveret andre ydelser til dig.