Skjult FaceBook tracking ikon Hvad er afkøling? - HOFOR

Afkøling er forskellen i temperaturen på det fjernvarmevand, I modtager og det, der sendes retur. Det betyder, at vandet skal være koldere, når det går ud, end når det kommer ind.

For at fjernvarmenettet kan drives så effektivt som muligt, er det vigtigt, at der er en stor temperaturforskel på det fjernvarmevand, som ejendommen modtager og sender retur.

Hvad er afkølingskravet i år?

Afkølingskravet for 2024 er 29°C undtagen ​for Vesterbro lavtemperaturområde, hvor det er 24°C​.
Tjek altid gældende krav:

HOFORs prisblad ​- fjernvarme

Hvad er en god afkølingstemperatur?

En afkøling på over 36°C er god og resulterer i en bonus. Ligger afkølingen mellem 35°C og 25°C, er den neutral, men ligger den under 25°C, så opkræver vi en merudgift.

De kunder, der har en afkøling på mellem 25 og 35 grader bliver ikke afregnet for afkøling. Afkølingsgraden bliver stadig beregnet, så det er muligt at følge med i den.

Hold øje med afkølingen i løbet af året, især i vinterperioden. I kan tjekke jeres øjeblikkelige afkøling på måleren, men I skal bruge formlen forneden til at udregne afkølingen siden sidste årsaflæsning.

Hvordan kan vi udregne vores afkøling?

I kan udregne jeres afkøling, hvis afregningsperioden – perioden mellem aflæsningerne – er over 300 dage. Aflæser I fx jeres måler i december, skal der gå over 300 dage, før I aflæser måleren igen. Når I har de to tal, kan I regne gennemsnittet for året ud.

Brug denne formel til at beregne jeres afkøling:

Forbrug MWh / Forbrug m³ × 860 = Afkøling i °C

Tjener HOFOR penge på afkølingen?

Nej. Da man vedtog afkølingstariffen i 1991, besluttede Borgerrepræsentationen, at det skulle være en omkostningsneutral tarif.

De indtægter HOFOR-Varme får fra afkølingsmerudgiften, skal derfor dække udgifterne ved udbetaling af bonus. De to beløb går lige op med hinanden. Kunder med en dårlig afkøling betaler bonussen til kunder med en god afkøling.