Skybrudsprojekter

For at sikre hovedstadsområdet mod oversvømmelser efter skybrud og kraftig regn, arbejder HOFOR med lang række skybrudsprojekter.

Billede af HOFOR der i gang med skybrudssikring af hovedstadsområdet

Skybrudsprojekterne omfatter alt lige fra etablering af tunneler, bassiner og vejriste til ombygning af pladser og parker samt udvidelse af åer og vandløb.

Projekterne handler grundlæggende om at kunne lede regnvandet uden om de eksisterende kloakker, så de ikke løber over, og i sidste ende lede regnvandet ud i havet.

Du kan se nogle af vores skybrudsprojekter nedenfor.

Amalienborg

Enghaveparken

Damhusledningen – Hvidovre

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

ØsterbrotunnelenPrint denne side