Skjult FaceBook tracking ikon Enghaveparken | HOFOR

Enghaveparken indgår i planen for skybrudssikring af Vesterbro, og parken trænger til en gennemgående modernisering. Derfor renoveres hele Enghaveparken frem til udgangen af 2019.

Illustration af Enghaveparken og afspærring i forbindelse med skybrudssikring
Enghaveparken afspærres med hegn i to faser: Fase 1: Efterår 2017 – forår 2018 = grøn streg. Fase 2: Forår 2018 – vinter 2019 = blå streg
Illustration: TREDJE NATUR, COWI og Platant.

Et grønnere København


Vi skybrudssikrer Enghaveparken og genbruger regnvandet

Parken skal være mere tryg, sjov og rar at opholde sig i – blandt andet med bedre belysning og mere trygge og moderne rammer til rekreative aktiviteter. Samtidig skal parken kunne opsamle regnvand efter kraftige regnskyl og skybrud, frem for at regnvandet havner i byens kældre. Derfor bliver nogle af parkens områder sænket, så de kan opsamle vand under skybrud.

Det er Københavns Kommune, som står for arbejderne på overfladen, mens HOFOR primært står for de underjordiske arbejder, herunder etablering af et underjordisk regnvandsbassin under Rosenhaven.

Vi sparer på vandressourcerne
Det underjordiske regnvandsbassin, som består af fem lange rør på hver 100 meter, vil løbende opsamle regnvand fra tagene i Carlsberg Byen. Efter en let rensning kan vandet genbruges til de kommende nye vandaktiviteter i Enghaveparken samt forsyne kommunens feje- og vandingsvogne med sekundavand, hvorved der spares en tilsvarende mængde af det rene drikkevand. Projektet understøtter dermed på bedste vis HOFORs vision om at skabe bæredygtige byer.

Se tegningen af det underjordiske bassin og rørledningerne

Projektet i Enghaveparken foregår i to faser:


Efterår 2017 – forår 2018:
HOFOR er bygherre i første fase af projektet. Her etableres det underjordiske regnvandsbassin med tilhørende rørledninger inde i parken og ude i Ny Carlsberg Vej. Mens arbejdet pågår spærres knap halvdelen af parken af med hegn (rundt om Rosenhavnen og Boldbanen), samt ved hovedindgangen mod Enghavevej. Samtidig vendes ensretningen i Ejderstedgade, og enkelte parkeringspladser i gaden inddrages for at give plads til svingende lastbiler.

For at kunne gennemføre projektet bliver det nødvendigt at fælde og flytte nogle af parkens træer. Til gengæld plantes der endnu flere træer end der fældes, så parken har over 300 træer, når den står klar med udgangen af 2019.

Forår 2018 – vinter 2019:
I anden fase af projektet er Københavns Kommune bygherre. I fasen udføres arbejde på parkens overflade. I den forbindelse bliver det nødvendigt at opsætte hegn rundt om hele Enghaveparken, som dermed bliver helt afspærret for publikum i den resterende anlægsperiode. Parken genåbner med en række nye, moderniserede ”rum” og faciliteter, som du kan få et hurtigt overblik over på dette oversigtsskilt.

Oversigt over visionen for Enghaveparken

Yderligere information.
På TREDJE NATURs website kan du se illustrationer af parkens fremtidige udseende både med og uden skybrud
Tredje natur – enghaveparken

Nyhedsarkiv
Hent en gratis rosenbusk i Enghaveparken

Kontakt
Vedr. ombygningens første fase (underjordisk regnvandsbassin):
Marlene Halkjer
Projektleder, HOFOR
marh@hofor.dk

Vedr. ombygningens anden fase (parkens overflader):
Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
Projektleder Peter Lundberg
Hv5f@tmf.kk.dk