Skjult FaceBook tracking ikon Visionen for Blok4 - HOFOR

Hver dag sørger HOFOR for, at københavnere får varme i deres radiatorer og får varmt vand i hanen. Og hver dag arbejder vi målrettet på at gøre den varme, vi leverer, mere klimavenlig. Samtidig har vi fokus på, at de københavnske familier skal kunne varme deres bolig op til en fornuftig pris.

Grøn, sikker og billig fjernvarme

HOFOR ønsker kort sagt at levere grøn og sikker fjernvarme til en fornuftig pris.

Derfor har vi med BIO4-projektet og opførelsen af Blok4 gjort Amagerværket klar til udelukkende at forsyne København og store dele af hovedstadsområdet med fjernvarme baseret på bæredygtig biomasse, til en rimelig pris og med høj forsyningssikkerhed.

Billede af kraftværksblok på Amagerværket
Ydersiden af den nye Blok 4 på Amagerværket.

Verdens første CO2-neutrale hovedstad

Ved at sige farvel til kul og goddag til en langt grønnere el- og varmeproduktion i København bidrager HOFOR afgørende til Københavns mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Amagerværkets Blok4 reducerer ca. en tredjedel af den samlede mængde CO2, København skal reducere for at opfylde sit mål i 2025.

Med afviklingen af kul på Amagerværket er fjernvarmen i Københavnsområdet blevet 80 pct. C02 neutral allerede fra 2020.

Flere varmeprojekter i spil

Foruden at have ombygget Amagerværket til udelukkende at anvende biomasse, arbejder vi i HOFOR også med andre former for energi, som kan give hovedstaden et effektivt og fleksibelt energisystem i fremtiden.

Vi har fokus på en række udviklings- og demonstrationsprojekter inden for udnyttelse af f.eks. geotermi, store varmepumper, varmelagring og solvarme til fjernvarme. En række af teknologierne kræver dog yderligere udvikling, før de kan levere en væsentlig del af fjernvarmen. De indgår derfor i HOFORs langsigtede varmeplanlægning.