Visionen for BIO4-projektet | HOFOR

Hver dag sørger HOFOR for, at københavnere får varme i deres radiatorer og får varmt vand i hanen. Og hver dag arbejder vi målrettet på at gøre den varme, vi leverer, mere klimavenlig. Samtidig har vi fokus på, at de københavnske familier skal kunne varme deres bolig op til en fornuftig pris.

Grøn, sikker og billig fjernvarme

HOFOR ønsker kort sagt at levere grøn og sikker fjernvarme til en fornuftig pris.

Derfor har vi gjort Amagerværket klar til at København og store dele af hovedstadsområdet kan varme sig på fjernvarme, baseret på bæredygtig biomasse til en rimelig pris og med høj forsyningssikkerhed.

Billede af kraftværksblok på Amagerværket
Ydersiden af den nye Blok 4 på Amagerværket.

Verdens første CO2-neutrale hovedstad

Ved at sige farvel til kul og goddag til en langt grønnere el- og varmeproduktion i København bidrager HOFOR afgørende til Københavns mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

Med afviklingen af kul på Amagerværket bliver fjernvarmen i Københavnsområdet 80 pct. C02 neutral allerede i 2020.

Flere varmeprojekter i spil

Foruden at have gjort Amagerværket til udelukkende at anvende biomasse, arbejder vi i HOFOR også med andre former for energi, som kan give hovedstaden et effektivt og fleksibelt energisystem i fremtiden.

Vi har fokus på en række udviklings- og demonstrationsprojekter inden for udnyttelse af f.eks. geotermi, store varmepumper, varmelagring og solvarme til fjernvarme. En række af teknologierne kræver dog yderligere udvikling, før de kan levere en væsentlig del af fjernvarmen. De indgår derfor i HOFORs langsigtede varmeplanlægning.

Læs mere om vedvarende energi

HOFOR Logo