Skjult FaceBook tracking ikon Sådan beskytter vi drikkevandet - HOFOR

Vi arbejder hver dag med at beskytte vores grundvand. Det sker ved at plante ny skov og lave aftaler om miljøvenlig drift af landbrugsjord tæt ved vores kildepladser.

Det vand, som kommer ud af vandhanen hos dig, henter vi op dybt nede fra undergrunden.

Det tager som regel naturen 35 – 50 år at danne grundvandet, men nogle steder er grundvandet flere hundrede år gammelt.

Når vi arbejder med at forebygge forurening af grundvandet, handler det altså om langsigtet planlægning – om at sikre, at dine børn, børnebørn og kommende generationer fortsat kan få drikkevand, der er baseret på rent, uforurenet grundvand.

Se her, hvad du selv kan gøre for at passe på vores fælles grundvand

Billede af vandets kredsløb
På billedet ses vandets kredsløb

Vi rejser ny skov for at beskytte grundvandet

HOFOR beskytter blandt andet grundvandet ved at rejse ny skov ved vores kildepladser, så vi undgår at arealerne bliver sprøjtet. Vi indgår aftaler om miljøvenlig drift af landbrugsarealer, og vi overvåger naturligvis grundvandskvaliteten. Det kan vi ikke gøre alene, så vi indgår i mange forskellige samarbejder med lokale vandværker, vandforsyninger, borgere og lokale myndigheder om at beskytte grundvandet.

At beskytte grundvandet er også godt for økonomien

Det gavner naturligvis miljøet og drikkevandet, at vi beskytter grundvandet mod forurening, men det er faktisk også godt for økonomien: Ved at beskytte grundvandet sikrer vi os, at vi kan bevare vores eksisterende kildepladser, så vi ikke skal bruge ressourcer på at finde nye områder til at indvinde i.