Ansøg om installation af vand

Ansøgning om vandinstallationsarbejde foregår i den relevante kommune.

Byggesagbehandling af vandinstallationer i København ligger hos Center for Byggeri. Det betyder, at projekter og anmeldelser skal sendes til:

Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune
Center for Byggeri
Ingeniørafdelingens Vand- og Afløbssektion
Njalsgade 15, 1. sal
Postboks 416
1504 København V

Kontakt Center for Byggeri på telefon:
  3366 5200

Resten af HOFORs forsyningsmråde
Byggesagsbehandlingen af vandinstallationer varetages af den tekniske forvaltning i den enkelte kommune.

Bestilling af vandmåler
Målere skal bestilles af en autoriseret VVS-installatør

 Print denne side