Miljødeklaration for bygas

Miljødeklarationen for bygas viser, hvor meget kuldioxid (CO2), svovldioxid (SO2) og kvælstofilter (NOx) der udledes til luften for hver forbrugt kilowatt-time (kWh) bygas.

billede der illustrer miljø

Bygassen bliver fremstillet på vores fire gasværker: Kløvermarken Gasværk, Strandvænget Gasværk, Mørkhøj Gasværk og Køgevej Gasværk. Den bliver forbrugt hos kunder i Københavns Kommune, dele af Hvidovre, Rødovre og Tårnby kommuner, samt på Frederiksberg.

Bygassen har i 2018 hovedsageligt bestået af en blanding af naturgas, biogas og luft. Ved årsskiftet 2013/2014 påbegyndte vi at tilsætte biogas med henblik på at gøre bygassen CO2-neutral. Samtidigt blev brænd-værdien hævet pga. nye krav i Gasreglementet. Dette indebærer, at man bruger ca. 7,5% færre m3 for at dække samme energibehov fra 2014 sammenlignet med tidligere år. Bygassen var i 2018 29% CO2-neutral.

I 2018 er miljødeklarationen vedrørende CO2 steget en smule. Baggrunden er, at der er anvendt mindre biogas i bygassen, og at salget af bygas er steget. I 2019 forventer vi at komme op på 40%. Vores mål er 60% CO2-neutral bygasforsyning i 2020 og 100% i 2025.

Miljødeklarationen for bygas 2018

Kuldioxid (CO2) Svovldioxid (SO2) Kvælstofilter (NOx)
142 g/kWh 0,0010 g/kWh 0,11 g/kWh

Beregningsgrundlag

Miljødeklarationen for bygas er beregnet som summen af emissioner/udledninger fra produktionen af bygas divideret med HOFORs salg af bygas til kunderne. Emissionerne i 2018 stammer fra produktionen af bygas, energiforbrug til distribution af bygassen til kunder og sporstoffer i naturgassen, samt forbrænding af bygassen hos kunder.

HOFORs salg af bygas til kunder er beregnet som HOFORs leverancer af bygas minus nettab.

I miljødeklarationen for bygas indgår udledninger fra elforbrug, som er beregnet ud fra Energinet.dk’s miljødeklaration for el i 2018 (beregnet efter 200%-metoden) tillagt et nettab på 5%.

Beregning af miljøpåvirkningen

En beregning af miljøpåvirkningen i 2018 er vist herunder som et eksempel vedrørende udledningen af CO2.

År Forbrug [1] Nedre brændværdi [2] Miljødeklaration [3] Udledning (CO2) [1]*[2]*[3]
2018 5000 m3 5,5 kWh/m3 142 g/kWh 3.905.000 g

Udvikling i miljødeklarationen

Udvikling i miljødeklarationen vedrørende bygas er vist i skemaet herunder.

År CO2 (g/kWh) SO2 (g/kWh) NOx (g/kWh)
2014 184 0,0012 0,11
2015 170 0,0012 0,11
2016 144 0,0012 0,11
2017 126 0,0011 0,11


Print denne side