Priser på vand i Albertslund 2017 – privat

Pr. 1. januar 2017 er prisen på vand 61,98 kr. pr. m3.
Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Desuden betales der for at have en vandmåler.

Vandprisens sammensætning
En m³ (1.000 liter) koldt vand koster

Priselement Kr.
Vandtakst (Kr./m3) 15,33
Vandafgift 5,86
Statslig afgift til kortlægning af vandressourcer 0,39
Spildevandstakst 28,00
Moms 12,40
I alt 61,98

Målerabonnement

Målerkapacitet ekskl. moms (kr./m3) inkl. moms (kr./m3)
Målerafgift (2×1,5 m3) 80 100
3 m3 60 75
5 m3 70 88
7 m3 100 125
10 m3 180 225
15 m3 525 656
20 m3 250 313
50 m3 800 1.000
80 m3 1.950 2.438
100 m3 3.890 4.863

Tilslutningsbidrag
Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel som ikke tidligere har haft indlæg af vand.

Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameter ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
32 12.148 15.185
40 18.981 23.726
50 29.658 37.072
63 47.085 58.857
75 67.743 84.678
90 96.092 120.115
110 143.544 179.430

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgåede omkostninger.

Omlægning og flytning af stik

Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, samt pris for fraskæring af stik som tidligere har været tilsluttet:

Diameter ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
32 6.074 7.593
40 9.490 11.863
50 14.829 18.536
63 23.542 29.428
75 33.871 42.339
90 48.046 60.057
110 71.772 89.715

Sprinklerafgift
Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg uden måler. Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for den pågældende ejendom. Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for sprinkleranlægget.

ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
Under 100 sprinklere 1.000 1.250
Fra 100-999 sprinklere 3.500 4.375
1000 sprinklere og derover 7.000 8.750

Det går pengene til
HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til borgerne og håndtere deres spildevand. Udgifter og indtægter skal balancere, og HOFOR arbejder til stadig på at nedbringe omkostningerne. Vigtige opgaver som beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud, hører blandt de vigtige opgaver, som borgernes betaling går til i de enkelte kommuner.Print denne side