Strandboulevarden

Som led i skybrudssikringen af København, anlægger HOFOR en skybrudstunnel under Strandboulevarden på Østerbro.

I fremtiden er grønne regnvandsbassiner på overfladen af Strandboulevarden mellem Løgstørgade og Nordre Frihavnsgade sammen med HOFORs skybrudstunnel under jorden med til at håndtere de store vandmængder ved skybrud og vedvarende regn, som i dag giver oversvømmelser i byrummet og i kældre på og omkring Strandboulevarden.

Projektet er et samarbejde mellem HOFOR og Københavns Kommune, hvor HOFOR etablerer skybrudstunnelen og Københavns Kommune anlægger det grønne byrum.

Skybrudstunnelen

Skybrudstunnelen, som skal hjælpe med at håndtere store vandmængder fra skybrud og vedvarende regn, kommer til at løbe fra Løgstørgade til Næstvedgade. Anlægsarbejdet med skybrudstunnelen igangsættes primo 2019, og projektet forventes færdigt i august 2021.

Her anlægges tunnelen

1 central byggeplads og 3 mindre etableres

Lige efter nytår går HOFOR i gang med at etablere skybrudstunnelen. Tunnelen bliver ca. 1100 meter lang, 2 meter i diameter og skal løbe 6 meter under jorden under Strandboulevarden og Gammel Kalkbrænderi Vej.

Tunnelen laves med en tunnelboremaskine, hvor jorden køres væk løbende, og de store tunnelelementer sættes på med det samme. Derfor skal der etableres 4 skakte med tilhørende byggepladser.

view ned i skakten

Den største og mest centrale byggeplads bliver i midterrabatten på Strandboulevarden i krydset ved Gammel Kalkbrænderi Vej. Her skal boremaskinen sænkes ned, jorden køres væk fra, og tunnelelementerne ligge klar. Denne byggeplads etableres derfor som det første i begyndelsen af 2019 og vil være der i hele anlægsperioden, til ultimo 2021.

Desuden etableres der skakte med byggepladser i den grønne midterrabat i Strandboulevarden ved gaderne Løgstørgade og Næstvedgade. Og på Gammel Kalkbrænderi Vej i krydset med Østbanegade, hvor tunnelen skal sluttes til den tunnel under togbanen, som HOFOR allerede har lavet. De skakte etableres løbende.

Støj og p-pladser

Vi er desværre nødsaget til at inddrage flere parkeringspladser i de områder, hvor byggepladserne etableres. Desuden vil arbejdet i perioder generere støj og øget transport i området. Vi gør, hvad vi kan for at genere mindst muligt, men håber på jeres forståelse for, at arbejdet er nødvendigt of med til at sikre, at vi kan aflede regn- og spildevand på en forsvarlig og miljøvenlig måde.

Gravearbejde, når rør fra hele Østerbro kobles til tunnelen

For at HOFOR kan koble de eksisterende rør fra hele Østerbro til tunnelen kan det i kortere tid være nødvendigt at grave flere steder i Strandboulevarden. Disse gravearbejder vil vare i kortere perioder og varsles særskilt. Ligesom arbejde med støjgener eller uden for normal arbejdstid vil blive varslet i de konkrete tilfælde til beboere i nærheden.

Træer

For at kunne etablere skaktene til skybrudstunnelen er HOFOR nødt til at fælde flere træer. Det vil være træer omkring de byggepladser vi etablerer. Det kan være nødvendigt at indsnævre vejbanerne lokalt, når nogle af træerne fældes.

Alle fældede træer bliver erstattet i den endelige udformning af Strandboulevarden.

Arbejdstid og varsling

Som udgangspunkt vil al arbejde foregå indenfor normal arbejdstid. Det er dog et stort og kompliceret arbejde at anlægge en skybrudstunnel, så vi kan i perioder blive nødt til at arbejde uden for normal arbejdstid. I sådanne planlagte tilfælde vil beboere, der påvirkes af arbejdet, blive varslet via døropslag.

Fakta om tunnelen

Fakta om skybrudstunnelen ved Strandboulevarden

  • Tunnelen bliver i alt ca. 1100 meter lang og vil løbe under Strandboulevarden på strækningen mellem Løgstørgade og Næstvedgade.
  • Den vil være 2 meter i diameter.
  • Den vil ligge 6 meter under asfalten.
  • Tunnelen vil samle regnvand fra hele Østerbro, og ved skybrud lede det under togbanen og ud i havnen.
  • Anlægsarbejdet igangsætter i januar 2019.
  • Skybrudstunnelen forventes afsluttet ultimo 2021, hvorefter Københavns Kommune går i gang med overfladeløsningerne. Hele projektet forventes færdigt ved udgangen af 2022.

Har du spørgsmål til projektet?
  Strandboulevarden@hofor.dkPrint denne side