Skjult FaceBook tracking ikon Energy Lab Nordhavn | HOFOR

Som en central del af HOFORs smart city aktiviteter, deltager vi i projektet Energy Lab Nordhavn. Formålet er at udvikle og skabe integreret samspil mellem energiformer bl.a. fjernvarme.

EnergyLab Nordhavn, der startede i 2015 og afsluttes i 2019, er et fyrtårnsprojekt inden for udviklingen af smart energi (integreret samspil mellem forskellige energiformer) i Danmark.

Billede fra luften af Nordhavn i København
HOFOR deltager i projektet Energy Lab Nordhavn med henblik på at udvikle og skabe integreret samspil mellem energiformer. (Billedkilde: R. Hjortshøj, Park Play).

Aktiviteterne i projektet er koncentreret omkring Københavns Nordhavn, hvor den nye, fremspirende bydel bruges som et “smart” energilaboratorium i fuld skala. Formålet er at vise, hvordan el og varme, energieffektive bygninger og elektrisk transport kan integreres i ét intelligent, fleksibel og optimeret energisystem.

Forventede smart-energi resultater fra projektet:

  • Tættere sammenhæng mellem bygnings- og netdata
  • Test af autonome lokale styringssystemer
  • Styring af varmepumper og el-patroner i forhold aktuelle priser på el og varme
  • Test af varmelagring i fjernvarmeledninger
  • Varmelagring i bygningsmassen via fleksible varmekunder
  • Styring af varmelagre ift. aktuelle priser på el og varme
  • Ifm. overskudsvarme fra et supermarked
  • Deling af data med eksterne parter
  • Udvikling af nye forretningskoncepter

HOFOR har en relativt stor rolle i projektet, og derudover deltager Københavns Kommune, By og Havn, DTU og en række private firmaer. Projektet støttes af Energistyrelsens ‘Energi Udviklings og Demonstrations Program’ (EUDP).

Læs mere om projektet på Energylab Nordhavns hjemmeside