Om Amagerværket

HOFOR overtog Amagerværket 1. januar 2014. Vi købte værket for at fremtidssikre forsyningen af fjernvarme til vores godt 600.000 kunder i København.

Billede af Amagerværket

Amagerværket leverer el og fjernvarme

Amagerværket ligger på den nordligste del af Amager. Værket består i dag af to kraftvarmeblokke. Der var engang tre, men blok 2 er nedlagt. Blok 1 og 3 leverer begge el til det nordiske el-net og fjernvarme til det storkøbenhavnske fjernvarmenet.

Blok 1 fyrer med biomasse

Amagerværkets blok 1 blev sat i drift i 1971 og var oprindeligt bygget til at fyre med kul. I 2004 blev blokken taget helt ud af drift. Først i 2010 blev Blok 1 taget i brug, nu med nyt kedel- og turbineanlæg, nye miljøanlæg, og en ny skorsten. Det nye anlæg fyrer med træpiller, altså ren biomasse.

Blok 3 erstattes i 2020

Amagerværkets blok 3 blev sat i drift i 1989 og er bygget til at fyre med kul. Blok 1 kan også fyre med kul, hvis der ikke kan leveres nok træpiller, og begge blokke kan bruge olie til opstart og back-up. Når den nye biomassefyrede blok, BIO4, går i drift, udfaser vi blok 3.

Det nye BIO4

I løbet af de næste år bygger vi en ny flisfyret kraftværksblok, BIO4, så al produktion af el og varme på Amagerværket sker på bæredygtig biomasse. Det vil bidrage afgørende til at realisere Københavns Kommunes mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

Læs mere om BIO4-projektetPrint denne side