Skjult FaceBook tracking ikon Om Amagerværket - HOFOR

Amagerværket ligger på det nordlige Amager og leverer el til det nordiske elnet og fjernvarme til det storkøbenhavnske fjernvarmenet. 625.000 københavnere får fjernvarme fra Amagerværket.

Amagerværket set mod himlen.

HOFOR lægger stor vægt på, at forsyningen af el og fjernvarme skal være så klimavenlig som muligt. Siden 2020 har hele produktionen af el og varme på Amagerværket derfor være baseret på vedvarende energi i form af certificeret bæredygtig biomasse.

I foråret 2020 åbnede HOFOR den nye biomassefyrede kraftværksblok AMV4 på Amagerværket, som dermed har to biomassefyrede blokke:

  • AMV1, som bruger ca.250.000 tons træpiller per år
  • AMV4, som bruger ca. 1,2 mio. tons træflis per år

Med åbningen af AMV4 kunne HOFOR lukke den kulfyrede Blok 3 (AMV3). Dermed blev kul fortid i den københavnske varmeforsyning.

Når HOFOR anvender bæredygtig biomasse på Amagerværket, skyldes det, at C02-påvirkningen fra biomasse er mellem 80 og 95 pct. lavere end fra kul, selv når C02 til transport og øvrig håndtering af biomassen er medregnet.

Amagerværket bidrager dermed afgørende til at realisere Københavns Kommunes mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Hele 80 pct. af fjernvarmen i København er nu baseret på CO2-neutrale brændsler.

Amagerværkets to biomassefyrede blokke forsyner, hvad der svarer til 60 pct. af varmebehovet i København og 35 pct. af fjernvarmebehovet i det storkøbenhavnske område. Hele 99 pct. af københavnerne får fjernvarme fra HOFOR.

Det øvrige varmebehov i hovedstadsområdet dækkes af andre kraftvarmeværker, der overvejende er biomassefyrede, samt af affaldsforbrændingsanlæg og varmepumper m.v.

Om Amagerværkets kraftværksblokke

Amagerværket har to kraftværksblokke i drift:

Blok 1

Amagerværkets Blok 1 ( AMV1) fra 1971 var oprindelig et kulfyret anlæg, men fik i 2010 installeret nyt kedel- og turbineanlæg, nye miljøanlæg og en ny skorsten, så det i dag udelukkende fyres med træpiller.

Kapaciteten på AMV1 er 250 MJ/s varme og 68 MW el.

Blok 4

Blok 4 (AMV4) er et helt nyt anlæg fra 2020, der fyres med træflis, og som erstattede Blok 3, der var et kulfyret anlæg fra 1989.

Kapaciteten på AMV4 er: 400 MJ/s varme og 150 MW el

AMV4 kan producere op til 550MJ/s varme – mod til gengæld at producere mindre el. Det er en fordel, når det er ekstra koldt om vinteren, og københavnerne skruer op for varmen.

Læs mere om bæredygtig biomasse på Amagerværket