Kontaktoplysninger

HOFOR
Ørestads Boulevard 35
DK-2300 København S
Tlf.: 3395 3395
Fax.: 3395 2020
E-mail: hofor@hofor.dk

Kundeservice
Ørestads Boulevard 35
DK-2300 København S
Tlf.: 3395 2301
Fax: 3395 2013
E-mail: kundeservice@hofor.dk

Vagtstationen
Tlf.: 3888 2424
Telefonen er døgnbemandet.

Kommunikationsafdelingen
Ørestads Boulevard 35
DK-2300 København S
Tlf. pressevagt: 3395 2121
E-mail: kommunikation@hofor.dk

HR/Personaleafdelingen
Ørestads Boulevard 35
DK-2300 København S
Tlf. Løn: 2795 2023
E-mail: lon@hofor.dk
Tlf. HR: 2795 2024
E-mail: hr@hofor.dk

Ledningsoplysninger
Alle, som skal udføre et erhvervsmæssigt gravearbejde i Danmark, skal forespørge i LER inden gravarbejdet sættes i gang – se www.ler.dk
Private har ikke pligt til at forespørge i LER forud for et gravearbejde, men har mulighed for frivilligt at forespørge i LER på samme vilkår som professionelle.

Yderligere oplysning om placering af HOFORs ledninger i jord:
Tlf.: 3395 2737
Telefontid: mandag til torsdag: kl. 8.30-15.30 fredag: kl. 8.30-14-30
E-mail: ledningsopl@hofor.dk

Spørgsmål om vandstikledning
For eksempel vandtryk, sprinkleranlæg, styret underboring, anboring, lukke-planer mv.
Tlf.: 2795 4142
E-mail: vandbyggesupport@hofor.dk

Spørgsmål om spildevandsledninger
For eksempel, tilslutning til ledninger, rottespærre, overbygning af kloakledninger mv.
Tlf.: 2795 4142
E-mail: stikledning@hofor.dk

Spørgsmål om krydsningssager af vand- og spildevandsledninger
Tlf.: 2795 4142
E-mail: vandbyggesupport@hofor.dk

 Print denne side