Adresser og kontaktoplysninger

Her finder du diverse kontaktoplysninger til HOFOR.

HOFOR

Ørestads Boulevard 35
DK-2300 København S
  3395 3395
Fax.: 3395 2020
CVR: 10073022
  hofor@hofor.dk

Åbningstider

Mandag – torsdag kl. 8.30 – 15.30
Fredag kl. 8.30 – 14.30

Kundeservice

Ørestads Boulevard 35
DK-2300 København S
  3395 3395 – tast 1 for Kundeservice
Fax: 3395 2013
  kundeservice@hofor.dk

Vagtstationen

  3888 2424
Telefonen er døgnbemandet.

Kommunikationsafdelingen

Ørestads Boulevard 35
DK-2300 København S
  kommunikation@hofor.dk

HR/Personaleafdelingen

Ørestads Boulevard 35
DK-2300 København S
  Løn: 2795 2023
  lon@hofor.dk

  HR: 2795 2024
  hr@hofor.dk

Ledningsoplysninger

Alle, som skal udføre et erhvervsmæssigt gravearbejde i Danmark, skal forespørge i LER inden gravearbejdet sættes i gang.
Gå til www.ler.dk
Private har ikke pligt til at forespørge i LER forud for et gravearbejde, men har mulighed for frivilligt at forespørge i LER på samme vilkår som professionelle.

Yderligere oplysning om placering af HOFORs ledninger i jord:

  3395 2737
  LERanm@hofor.dk

Spørgsmål om vandstikledning

For eksempel vandtryk, sprinkleranlæg, styret underboring, anboring, lukke-planer mv.
  2795 4142
  vandbyggesupport@hofor.dk

Spørgsmål om spildevandsledninger

For eksempel, tilslutning til ledninger, rottespærre, overbygning af kloakledninger mv.
  2795 4142
  stikledning@hofor.dk

Spørgsmål om krydsningssager af vand- og spildevandsledninger

  2795 4142
  vandbyggesupport@hofor.dk

 Print denne side